Pobierz Acrobat Reader
Dokumenty udostępnione zostały do przeglądania lub drukowania i zostały zabezpieczone przed zmianami. Aby móc przeglądać zawartość należy zainstalować przeglądarkę Adobe Acrobat Reader. Kliknij na banner, aby pobrać program instalacyjny.
UWAGA!
Widoczne poniżej odnosniki funkcjonują TYLKO w INTRANECIE Uniwersytetu Zielonogórskiego (sieciach lokalnych UZ).
Najlepiej, aby ustawienia sieciowe były uzyskiwane automatycznie za pomocą usługi DHCP, a konfiguracja przeglądarki wyglądała następująco: MS Internet Explorer, Netscape Navigator.
  • Regulamin pracy
    Załącznik do zarządzenia nr 251 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zmian w regulaminie pracy w Uniwersytecie Zielonogórskim wprowadzonym zarządzeniem nr 60 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 października 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Uniwersytecie Zielonogórskim

  • Zarządzenie nr 251 Rektora UZ z dn. 29.12.2020r.
    w sprawie zmian w regulaminie pracy w Uniwersytecieu Zielonogórskim wprowadzonym zarządzeniem nr 60 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 października 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Uniwerystecie Zielonogórskim

  • Regulamin wynagradzania
    Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania wprowadzonego zarządzeniem nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Zielonogórskim

Do góry.:.Powrót.:.Redakcja.:.O serwisie

(C) Uniwersytet Zielonogórski, 2001-2002, Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2006r.