Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

doc. dr inż. Julian Jakubowski

Dziekan

Filii Unniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

doc. dr inż. Julian Jakubowski

 

Doc. dr inż. Julian Jakubowski związany jest ze środowiskiem zielonogórskim od 1979 roku. Stopień magistra inżyniera, a następnie stopnień doktora nauk technicznych w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn (1998 r.) uzyskał na Politechnice Poznańskiej. Jest autorem lub współautorem ponad 100 pozycji bibliograficznych, w tym około 80 po uzyskaniu stopnia doktora oraz 6 pozycji o charakterze materiałów pomocniczych lub skryptów do realizacji procesu dydaktycznego.

 

Publikacje doc. J. Jakubowskiego związane są głównie z problematyką zarządzania jakością, planowania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych i zaawansowanych systemów CAx, a szczególnie rzeczywistości wirtualnej. Podstawę zainteresowań naukowo-badawczych doc. Juliana Jakubowskiego stanowią możliwości apriorycznej oceny realizowalności procesu technologicznego w oparciu o analizę geometrii wyrobu na etapie modelu wirtualnego.

 

Najważniejsze funkcje pełnione w dotychczasowej karierze zawodowej doc. dr. inż.  J. Jakubowskiego to:

1999-2005 Kierownik Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania (PZ),

2001-2007 Zastępca dyrektora Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją na Uniwersytecie Zielonogórskim,

2003-2018 Członek Senatu PWSZ w Sulechowie,

1999-2007 Kierownik Zakładu Technik Multimedialnych PWSZ w Sulechowie,

2011-2015 Kierownik Zakładu Technologii Informacyjnych (PWSZ w Sulechowie),

1997-1999, 2004-2007 Członek Rady Wydziału Mechanicznego (WSInż, UZ),

01.09.2007-31.07.2016 Prorektor ds. Studenckich w PWSZ w Sulechowie,

Od 1.09.2015 Dyrektor Instytutu Politechnicznego (od 1.09.2017 Instytut Energetyki),

Od 1.09.2015 Członek Rady Nadzorczej Sp. z o.o. CEO,

Od 1 09. 2012 do 31.08. 2015 Członek Konwentu PWSZ w Sulechowie

 

Posiadane certyfikaty:

  • trener ECDL z zakresu Technologii informacyjnej, poziom zaawansowany
  • Certyfikat Informatyczne wspomaganie zarządzania Uczelnią
  • TenStep Project Management

 

Doc. J. Jakubowski od kilkunastu lat zajmuje się również problematyką zarządzania jakością, pełniąc m.in. funkcję pełnomocnika ds. jakości na Wydziale Mechanicznym oraz w PWSZ w Sulechowie.

 

Za działalność organizacyjną, dydaktyczna i naukową otrzymał 9 nagród Rektora (Politechniki Zielonogórskiej i UZ) oraz 14 nagród Rektora PWSZ w Sulechowie.

 

Od 2006 roku jest współredaktorem czasopisma Inżynieria Produkcji wydawanego na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją – dotychczas ukazało się 14 numerów.

 

Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki organizowanej przez Politechnikę Koszalińską, a w latach 2016-2017 był członkiem Komitetu Naukowego Konferencji IBIMA

 

Hobby: tenis, narty, podróże, dobra książka, muzyka.

 

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > doc. dr inż. Julian Jakubowski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT