Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof UZ

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

a_greinert-2016.jpg

 

Dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ, urodził się w 1965 r. w Szczecinie. Z Zieloną Górą związany jest od roku 1979. Jest absolwentem klasy biologiczno-chemicznej I L.O. w Zielonej Górze. W 1989 r. ukończył kierunek ogrodnictwo na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu, przedstawiając pracę dyplomową pt. „Możliwość zastosowania osadów ściekowych do nawożenia jednorocznych roślin ozdobnych". Po studiach pracował jako główny specjalista ds. produkcji ogrodniczej w PGO PGR w Zielonej Górze. W latach 1992-93 pracował dla duńskiej firmy Vikima Seeds S.A., opracowując nową technologię hydroponicznej uprawy pomidora szklarniowego w warunkach centralnej Ukrainy. W roku 1994 podjął pracę w WSInż. W Zielonej Górze, przechodząc na Uczelni zielonogórskiej kolejne szczeble pracownicze. Stopień doktora agronomii uzyskał w 1997 r. na Wydziale Rolniczym AR w Szczecinie na podstawie rozprawy pt. „Wnoszenie glin i iłów do gleb piaszczystych skażonych metalami ciężkimi (Pb, Cd, Zn) jako metoda poprawy ich żyzności oraz detoksykacji". Stopień doktora habilitowanego agronomii w zakresie gleboznawstwa – otrzymał na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa AR w Szczecinie w 2003 roku, prezentując pracę pt. „Studia nad glebami obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry”.

 

Badania naukowe prof. Greinerta skupiają się na głównych problemach: zjawisk degradacyjnych wobec terenów o różnej funkcjonalności, rekultywacji terenów zdegradowanych, charakterystyki i oceny gleb obszarów miejskich oraz kształtowania terenów zieleni miejskiej, łącząc zagadnienia inżynierii środowiska oraz ochrony i kształtowania środowiska. Jest autorem lub współautorem 188 pozycji bibliograficznych, w tym 9 wydawnictw książkowych, 28 rozdziałów w monografiach i 84 artykułów w czasopismach, promotorem w 4 zakończonych przewodach doktorskich i recenzentem licznych prac przedstawicieli innych ośrodków naukowych.

 

W latach 2005-2016 był kierownikiem Zakładu Ochrony i Rekultywacji Gruntów w Instytucie Inżynierii Środowiska UZ, w latach 2003-2013 także Zakładu Kształtowania Terenów Zieleni PWSZ w Sulechowie. Był założycielem i Redaktorem Naczelnym zeszytu naukowego Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej PWSZ w Sulechowie – Kształtowanie Terenów Zieleni w latach 2006-2013; jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, seria Inżynieria Środowiska od roku 2008. Od roku 2012 jest Przewodniczącym Komisji Degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Od roku 2015 jest Przewodniczącym zespołu ds. rewaloryzacji terenów zielonych w Zielonej Górze przy Prezydencie Miasta. Był i jest członkiem licznych gremiów doradczych i stanowiących, regionalnych i lokalnych, działających w sferach inżynierii i kształtowania środowiska.
W latach 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki. Za swoje zaangażowanie wielokrotnie był nagradzany Nagrodami Rektorów WSInż. w Zielonej Górze, Politechniki Zielonogórskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego i PWSZ w Sulechowie. Otrzymał także Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.

 

Jego zainteresowania pozazawodowe to turystyka, urbanistyka i muzyka; regionalista i fan Falubazu.

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof UZ
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT