Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ

s_klos.jpg

 

Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ,  ukończył studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze w 1991 r. W 1998 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (doktor nauk ekonomicznych, nauki o zarządzaniu), a w 2009 habilitację na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie (doktor habilitowany nauk technicznych, budowa maszyn). W pracy naukowo badawczej zajmuje się inżynierią produkcji, a w szczególności zastosowaniem technologii informatycznych w zarządzaniu produkcją. Prowadzone przez niego badania w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją obejmują:

 • analizę efektywności procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • opracowanie metod wyboru i oceny wdrożenia systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • opracowanie metodyki implementacji systemów klasy ERP zorientowaną na poprawę produktywności procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • opracowanie metodyki ciągłej poprawy efektywności działania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • ocenę efektywności zastosowania systemów wspomagania decyzji w inżynierii produkcji,
 • budowę algorytmów do efektywnego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • projektowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

           
Jest konsultantem w zakresie wdrażania systemów klasy ERP, zarządzania projektami i efektywnego zarządzania procesami - od 1991 r. realizował projekty, wdrożenia lub doradztwo w ponad 50 przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, miedzy innymi w takich firmach jak Steinpol, SECO/WARWICK, KGHM Polska Miedź, Gedia, itd. Odbywał stypendia i prowadził wykłady gościnne między innymi w Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Fachhochschule Mittweida, Technische Universität Cottbus, University of West Bochemia Pilzen. W latach 1996 – 2012 był prezesem zarządu firmy doradczej. W latach 2007 – 2010 pełnił funkcję dyrektora Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierował lub brał udział w wielu projektach naukowo-badawczych i edukacyjnych, m.in.:

 1. Sieć współpracy i wymiany wiedzy w zakresie działań edukacyjnych, Europejski Fundusz Społeczny, ZPORR Działanie 2.6, Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer) Wiedzy. No:Z/2.08/II/2.6/05/04/U/04/05,
 2. Rozwój innowacji w województwie lubuskim – Platforma Działań Edukacyjnych, Europejski Fundusz Społeczny, ZPORR Działanie 2.6, Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer). No: Z/2.08/II/2.6/09/05/U/10/06,
 3. Projekt Leonardo da Vinci the EQF as a Framework Linking the Different Qualifications Systems of Production Managers Together,
 4. Wytwarzanie Prototypu Platformy Usług e-Biznesowych (e-PUB) – na zlecenie firmy Max Elektronik S.A., w ramach programu Initech realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „IniTech”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy ZPB/8/67012/IT2/10,
 5. „Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego – Bądź Spin Off’em lub Spin Out’em” (Umowa nr 29/PMKI/DP/30-11.10/2011), projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej, przedsiębiorczości akademickiej.

 

Prof. Sławomir Kłos jest autorem lub współautorem 181 publikacji naukowych, w tym 15 monografii i 31 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT