Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

l_rybinski-DZIEKAN.jpg

 

Dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ ukończył z wyróżnieniem studia matematyczne w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i podjął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze (1978 r.) Stopień doktora (1985 r.), a następnie doktora habilitowanego (1993 r.) w zakresie nauk matematycznych nadano mu w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

Jego zainteresowania naukowe obejmują teorię multifunkcji z zastosowaniami w optymalizacji, aproksymacji, teorii sterowania i matematycznych modelach ekonomii. Najważniejsze wyniki, jakie uzyskał, to twierdzenia o selekcjach ciągłych i mierzalnych, twierdzenia o punktach stałych multifunkcji, twierdzenia o regularności rozwiązań inkluzji różniczkowych i zadań optymalizacji. Jest autorem lub współautorem ponad 20 artykułów naukowych (publikowanych m.in. w Fundamenta Mathematica, Journal of Approximation Theory, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Proceedings of the American Mathematical Society) oraz jednej monografii. Wypromował dwóch doktorów nauk matematycznych, był recenzentem w kilku przewodach doktorskich, a także autorem licznych recenzji wydawniczych i przeglądowych. W latach 1994 - 1999 kierował redakcją czterech serii Discussiones Mathematicae. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, w latach 1993 - 1995 był prezesem Zielonogórskiego Oddziału PTM. a także członkiem American Mathematical Society.

 

W latach 1996-1999 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 1999 - 2001 dziekana Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w Politechnice Zielonogórskiej. W Uniwersytecie Zielonogórskim, w latach 2001 - 2005 pełnił funkcję prodziekana - początkowo na Wydziale Nauk Ścisłych, następnie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. W latach 2005 – 2012 był prorektorem ds. studenckich, a w latach 2012 – 2016 dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. 

 

Wyróżniany był nagrodą Ministra za osiągnięcia naukowe, kilkukrotnie nagrodami Rektora za osiągnięcia naukowe, pracę dydaktyczną oraz organizacyjną, a także przyznawanym przez studentów tytułem Belfra Roku - w różnych kategoriach.

 

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT