Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

Dziekan Wydziału Humanistycznego UZ

s_kufel.jpg

 

Dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ, w roku 1989 ukończył z wyróżnieniem studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), stypendysta Ministra ds. Młodzieży i Sportu w latach 1989 - 90.

 

Jest historykiem oraz teoretykiem literatury i kultury, kognitywistą, edytorem. Z Uniwersytetem Zielonogórskim (Wyższą Szkołą Pedagogiczną) związany jest od 1994 roku. W roku 1997 uzyskał doktorat, a w 2004 habilitację na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2006 roku jest profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Jest kierownikiem Zakładu Literatury Dawnej, Bibliotekoznawstwa i Edytorstwa, współtwórcą specjalności edytorstwo oraz kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. W latach 2004 - 2005 był dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, natomiast w okresie 2005 - 2012 prodziekanem ds. Nauki Wydziału Humanistycznego.

 

Jego zainteresowania badawcze skupiają się w obszarze nauk kognitywnych, a także na procesach literackich i kulturowych XVII - XIX wieku oraz edytorstwie. Jest twórcą metody badawczej - literaturoznawstwa kognitywnego, będącej nową propozycją w europejskich studiach nad literaturą.

 

Ma w dorobku ponad 100 publikacji, w tym 6 monografii (dwie edycje krytyczne) oraz blisko 50 artykułów. Zajmuje się również redakcją wydawniczą prac indywidualnych i zbiorowych (np. Historii Zielonej Góry).

 

Był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, uczestniczy w radach naukowych czasopism, w latach 2008 - 2009 przewodniczył Radzie Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, jest członkiem Rady Naukowej Biuletynu Polonistycznego PAN.

 

Posiada też duży dorobek w zakresie działalności dziennikarskiej, promującej literaturę i kulturę regionu - w latach 2001 - 2011 był członkiem zespołu redakcyjnego i redaktorem naczelnym Lubuskiego Pisma Kulturalno-Literackiego "Pro Libris", w którym debiutowało wielu późniejszych znanych także w Polsce autorów. Ponadto brał udział w pracach Jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego (2004 - 2006).

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT