Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Informacje o uczelni

Uniwersytet Zielonogórski jest młodą uczelnią, która dynamicznie się rozwija.  Warto wspomnieć, że tradycje akademickie Winnego Grodu sięgają 1965 roku, kiedy rozpoczęła swą działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Zielonogórską. Natomiast w 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną i przyjęła imię prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia PZ z WSP.  Jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim.

 

W roku akademickim 2015/2016 kształci się na niej 13,5 tys. żaków na I, II i III stopniu studiów, prowadzonych w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym.  W bogatej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu znajdują się również studia podyplomowe.

Obecnie naszą uczelnię tworzy 12 wydziałów:

 1. Artystyczny

 2. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 3. Ekonomii i Zarządzania

 4. Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 5. Fizyki i Astronomii

 6. Humanistyczny

 7. Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 8. Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 9. Mechaniczny

 10. Nauk Biologicznych

 11. Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 12. Prawa i Administracji

Na poszczególnych Wydziałach studenci mają możliwość kształcenia się na 60 kierunkach, w ponad stu specjalnościach, w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, a nawet artystycznych. Uniwersytet Zielonogórski znajduje się w elitarnej grupie uniwersytetów klasycznych, tak zwanych bezprzymiotnikowych. Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 5 specjalnościach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 17 specjalnościach. Na 8 wydziałach (w 16. dyscyplinach) prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie.

Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej Uniwersytet Zielonogórski wzbogacił się o między innymi o nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką. Zakończono także prace przy budowie Parku Naukowo – Technologicznego.

 

Przy Instytucie Socjologii (na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu) powstał Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. W strukturze Wydziału Nauk Biologicznych funkcjonuje Ogród Botaniczny. Przy uczelni działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, w którym studenci i absolwenci UZ zakładają swoje pierwsze firmy. Od początku istnienia Uniwersytetu w jego murach prężnie rozwija się Oficyna Wydawnicza.
 

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną. Studenci mogą ubiegać się o stypendia oraz o  miejsca w nowoczesnych Domach Studenta. Poza zajęciami rozwijają swoje pasje w kołach naukowych, a także dbają o tężyznę fizyczną, korzystając z licznych obiektach sportowych (stadion lekkoatletyczny, hala sportowa, ośrodek jeździecki, itp.).

Uczelnia ma swój własny Big Band i silne media studenckie: Akademickie Radio INDEX, Gazetę Studencką „UZetka” i portal Wzielonej.pl. Działa także Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tutaj powstało Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe.

UZ wychodzi również do mieszkańców miasta i regionu. Od 2004 r. rokrocznie  organizuje Festiwal Nauki – plenerowe wydarzenie, podczas którego wykładowcy i studenci w przystępny sposób przybliżają Lubuszanom osiągnięcia nauki.

Mimo swej stosunkowo krótkiej historii Uniwersytet Zielonogórski prezentuje się jako uczelnia otwarta na ludzi i nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu oraz bogatej bazie materialnej już obecnie postrzegana jest jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat.

Po szczegółową ofertę zapraszamy na stronę  http://rekrutacja.uz.zgora.pl/
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Informacje o uczelni
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT