Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Konkursy dla nauczycieli akademickich

OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PRZEPROWADZANYCH NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIMJednostka organizacyjnaStanowiskoDyscyplina naukowa / artystycznaSłowa kluczoweTermin składania wnioskówOgłoszenie o konkursieInformacja o wyniku konkursu
Wydział Prawa i Administracjiprofesor uczelniprawoteoria prawa2019-06-18Pobierz ogłoszenie 
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuprofesor uczelninauki medyczne i nauki o zdrowiukardiochirurgia2019-08-23Pobierz ogłoszenie 
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuasystentnauki medyczne i nauki o zdrowiukardiologia2019-08-23Pobierz ogłoszenie 
Wydział Fizyki i Astronomiiadiunktnauki fizycznefizyka2019-09-18Pobierz ogłoszenie 
Wydział Prawa i Administracjiadiunktnauki prawneteoria i filozofia prawa2019-04-05Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Prawa i Administracjiprofesor uczelninauki prawneprawo europejskie, prawo międzynarodowe publiczne2019-04-05Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Prawa i Administracjiadiunktnauki prawneprawo europejskie, prawo międzynarodowe publiczne2019-04-05Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Artystycznyadiunktsztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (specjalność: architektura wnętrz)architektura wnętrz, architektura krajobrazu2019-04-12Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuadiunktnauki medyczne i nauki o zdrowiuchoroby wewnętrzne i farmakologia2019-04-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuadiunktnauki medyczne i nauki o zdrowiuchirurgia ogólna i chirurgia klatki piersiowej2019-04-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuasystentnauki medyczne i nauki o zdrowiupediatria2019-04-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuasystentnauki medyczne i nauki o zdrowiuginekologia i położnictwo2019-04-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuadiunktnauki medyczne i nauki o zdrowiuchirurgia ogólna i chirurgia onkologiczna2019-04-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuprofesor uczelninauki medyczne i nauki o zdrowiuginekologia i położnictwo2019-04-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuprofesornauki medyczne i nauki o zdrowiupediatria i neonatologia2019-04-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometriiasystentmatematyka2019-05-06Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Humanistycznyadiunktnauki o politycenauki społeczne, nauki o polityce2019-05-08Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Fizyki i Astronomiiprofesor uczelniastronomiaastrofizyka, fizyka pulsarów2019-05-30Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Prawa i Administracjiadiunktprawoprawo medyczne, prawo pracy2019-06-18Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Prawa i Administracjiprofesor uczelniprawoprawo europejskie, prawo międzynarodowe publiczne2019-06-18Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydzial Lekarski i Nauk o Zdrowiuadiunktnauki medyczne i nauki o zdrowiuhistologia2019-06-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydzial Lekarski i Nauk o Zdrowiuadiunktnauki medyczne i nauki o zdrowiuneurologia2019-06-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydzial Lekarski i Nauk o Zdrowiuadiunktnauki medyczne i nauki o zdrowiuradiologia2019-06-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydzial Lekarski i Nauk o Zdrowiuasystentnauki medyczne i nauki o zdrowiuchirurgia ogólna i plastyczna2019-06-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydzial Lekarski i Nauk o Zdrowiuprofesornauki medyczne i nauki o zdrowiuchirurgia naczyń2019-06-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydzial Lekarski i Nauk o Zdrowiuprofesor uczelninauki medyczne i nauki o zdrowiunefrologia2019-06-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydzial Lekarski i Nauk o Zdrowiuprofesor uczelninauki medyczne i nauki o zdrowiunauki o zdrowiu, humanizacja medycyny2019-06-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydzial Lekarski i Nauk o Zdrowiuwykładowca 2 etatynauki medyczne i nauki o zdrowiufarmakologia2019-06-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wynikuPobierz informację o wyniku
Wydzial Lekarski i Nauk o Zdrowiuwykładowcanauki medyczne i nauki o zdrowiuchiruriga ogólna i onkologiczna2019-06-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydzial Lekarski i Nauk o Zdrowiuwykładowcanauki medyczne i nauki o zdrowiukardiologia2019-06-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydzial Lekarski i Nauk o Zdrowiuwykładowcanauki medyczne i nauki o zdrowiuanestezjologia , medycyna paliatywna2019-06-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydzial Lekarski i Nauk o Zdrowiuwykładowcanauki medyczne i nauki o zdrowiuratownictwo medyczne2019-06-25Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Prawa i Administracjiadiunktprawoteoria prawa2019-08-01Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Humanistycznywykładowcaliteraturoznawstwoliteratura amerykańska, poezja XX wieku, literatura sportu, badania nad filmem2019-07-11Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Humanistycznywykładowcajęzykoznawstwojęzykoznawstwo kognitywne, rosjoznawstwo, język rosyjski biznesowy, recepcja literatury rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku2019-07-11Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuadiunktnauki medyczne i nauki o zdrowiuotolaryngologia2019-08-22Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuwykładowcanauki medyczne i nauki o zdrowiukardiologia2019-08-22Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiustarszy wykładowcanauki medyczne i nauki o zdrowiuginekologia i położnictwo2019-08-22Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuprofesor uczelninauki medyczne i nauki o zdrowiuepidemiologia i choroby zakaźne2019-08-23Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuadiunktnauki medyczne i nauki o zdrowiuchoroby wewnętrzne, fizjologia, patofizjologia2019-08-23Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuasystent 2 etatynauki medyczne i nauki o zdrowiuortopedia2019-08-23Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuasystentnauki przyrodniczebiologia, biotechnologia, ochorna środowiska2019-08-23Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuasystentnauki ścisłe i przyrodniczebiofizyka2019-08-23Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiuasystentnauki medyczne i nauki o zdrowiukardiologia, fizjologia, patofizjologia2019-08-23Pobierz ogłoszeniePobierz informację o wyniku Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Informacje o uczelni > Pracownicy > Konkursy dla nauczycieli akademickich > Konkursy dla nauczycieli akademickich
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT