Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

mgr inż. Katarzyna Łasińska

Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego

mgr inż. Katarzyna Łasińska - Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Katarzyna Łasińska tytuł zawodowy inżyniera uzyskała w 1995 r. w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. Po ukończeniu studiów pracowała w „SERVISCO” System Przesyłek Ekspresowych w Zielonej Górze na stanowisku ds. administracyjno–rozliczeniowym. 

Od 1995 r. do 1997 r. pracowała w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze w sekretariacie Wydziału Mechanicznego.  W latach 1998-2001 zatrudniona była na stanowisku kierownika Działu Księgowości w Politechnice Zielonogórskiej.

W 1998 r. ukończyła kurs księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych Polskich.  W latach 2001-2007r. pracowała na stanowisku kierownika Działu Analiz i Planowania w Uniwersytecie Zielonogórskim. W 2004r. ukończyła studia podyplomowe  w zakresie  "Zarządzania środkami bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego” na UZ.

Tytuł zawodowy magistra uzyskała w 2011 r. w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie (specjalność: doradztwo personalne i zarzadzanie personelem).  W latach 2008 – 2012 pełniła funkcję dyrektora Biura Prorektora ds. Rozwoju na Uniwersytecie Zielonogórskim.  Następnie do 2015 zatrudniona była na stanowisku dyrektora ds. Ekonomiczno-Kadrowych na naszej uczelni.  W 2014 r. ukończyła studia podyplomowe "MBA  Zarządzanie Szkołami Wyższymi", a w 2015 r. studia podyplomowe "Prawo  pracy" na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Od 2015 r. zatrudniona jest na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

W czasie pracy zawodowej na Uniwersytecie Zielonogórskim brała udział w licznych szkoleniach dotyczących problemów zarzadzania uczelnią, finansów publicznych,  prawa o szkolnictwie wyższym czy prawa pracy. Posiada doświadczenie związane z pełnieniem obowiązków członka rady nadzorczej. W latach 2010 –2013 była członkiem Rady Nadzorczej jako Reprezentantka Uniwersytetu Zielonogórskiego w Lubuskim Parku Przemysłowo – Technologicznym  sp. z o.o. w Zielonej Górze. Od 2013 r. jest jej przewodniczącą.  W 2016 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 2017 r. jest też członkiem Rady Nadzorczej, jako reprezentantka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

 

Jest mężatką, ma dwóch synów. Poza pracą zawodową interesuje się muzyką, filmem i sportem.

 

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > mgr inż. Katarzyna Łasińska
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT