Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii

a_drzewinski-2016.jpg

 

Prof. dr hab. Andrzej Drzewiński  urodził się 16.10.1959 we Wrocławiu, gdzie odbył studia wyższe w latach 1978-1983 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku fizyka nienauczycielska. W roku 1983, po obronie pracy magisterskiej pt. Rozwiązania solitonowe równania Painleve IV, otrzymał tytuł zawodowy magistra fizyki. W roku 1991, po obronie pracy pt. Zachowanie krytyczne w kwantowych spinowych modelach sieciowych przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu otrzymał stopień doktora nauk fizycznych. W roku 2001 przedłożył Radzie Naukowej INTiBS PAN dysertację habilitacyjną pt. Wpływ zewnętrznego pola na własności krytyczne układów typu Isinga w ograniczonej geometrii, otrzymując po kolokwium habilitacyjnym stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych. Tytuł naukowy profesora nauk fizycznych otrzymał w 2010 roku.

 

W latach 1987 – 2003 był pracownikiem Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, następnie został zatrudniony w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, a od 2007 roku pracuje w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Jego dotychczasowa tematyka badań naukowych koncentrowała się wokół różnych zagadnień wchodzących w zakres zainteresowań fizyki statystycznej: zjawiska krytyczne w układach ze znaczącym udziałem powierzchni, transport makrocząstek poprzez błony biologiczne, statyczne i dynamiczne własności magnetyków molekularnych, przewodnictwo protonowe w kryształach czy wpływ domieszkowania jonami ziem rzadkich na własności materiałów luminoforowych.

 

Dorobek naukowy (index Hirscha = 12) to 80 artykułów opublikowanych w pismach o zasięgu międzynarodowym przy współpracy z ośrodkami w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Słowacji, Włoszech oraz Polsce. Andrzej Drzewiński był kierownikiem trzech grantów własnych oraz dwóch promotorskich, wypromował czworo doktorów oraz dwunastu magistrów i licencjatów, był recenzentem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, sporządził liczne recenzje artykułów (m.in. dla Physical Review Letters, Physical Review E, Physica A) oraz wniosków projektów badawczych MNiSW. Kilkukrotnie był zapraszany na konferencje i szkoły naukowe jako wykładowca (m.in. na Letnią Szkołę Fizyki organizowaną przez Sun Yat-sen University w Guangzhou (Chiny) w 2015 roku).

 

Udziela się również aktywnie na niwie popularyzacji nauki (m. in. Marek Oramus przeprowadził z nim wywiad zatytułowany „Wielki plac budowy”, który ukazał się w „Wiedzy i Życiu” nr 04/2014). Za cykl publikacji popularnonaukowych w „Młodym Techniku” otrzymał w 1987 roku nagrodę „Magnum Trophaeum”. Z kolei nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego za popularyzację fizyki otrzymał wspólnie z Jackiem Wojtkiewiczem w 1995 roku za książkę Opowieści z historii fizyki (Wydawnictwo Naukowe PWN 1995, 2001). W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Festiwalu Nauki w Zielonej Górze oraz z tytułu różnych innych zaproszeń wygłaszał liczne prelekcje, a także przygotował i prowadził dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata nauki, filozofii i literatury (m.in. „DyLEMaty nauki przyszłości” z udziałem Stanisława Lema).

 

Jako pisarz debiutował w 1983 roku zbiorem opowiadań Zabawa w strzelanego. Później ukazały się jego dwie powieści napisane wspólnie z Andrzejem Ziemiańskim (Zabójcy szatana i Nostalgia za Sluag Side) oraz dwa zbiory opowiadań Posłaniec (wspólnie z Mirosławem Jabłońskim) oraz Bohaterowie do wynajęcia (wspólnie z Jackiem Inglotem). Wraz z Adamem Cebulą, Eugeniuszem Dębskim i Piotrem Surmiakiem należy do grupy autorskiej publikującej jako Kareta Wrocławski, a ich zbiór opowiadań Upalna zima pojawił się w 2012 roku. Opowiadanie Karety Wrocławskiego Pandemolium było nominowane do Nagrody im. Janusza A. Zajdla w 1998 roku.

 

Jego żona Ewa jest polonistką, a trzech synów to Piotr (obecnie kończy doktorat na Wydziale Nauk Społecznych UWr), Grzegorz (już inżynier, a niedługo magister Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr) oraz Maciej (świeżo upieczony student tego samego wydziału PWr).

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT