1

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU OPERACYJNEGO  - Punkt przywracania systemu

 
 

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU OPERACYJNEGO
PUNKT PRZYWRACANIA SYSTEMU

   

     
 

Instalacja nowego oprogramowania, zawsze wiąże się z ryzykiem uszkodzenia systemu operacyjnego. W znacznej mierze można uniknąć takiej sytuacji tworząc wcześniej, tzw. Punkt przywracania systemu. Jest to miejsce (punkt umiejscowiony w czasie), do którego można cofnąć komputer.
Takie "cofanie w czasie" systemu operacyjnego, powoduje cofnięcie zmian w obrębie najistotniejszych plików systemowych. Nie ma jednak wpływu na utworzone w międzyczasie przez użytkownika dokumenty lub odebrane listy.

Tworzenie punktu przywracania systemu. Klikamy: Start / Pomoc i obsługa techniczna, po chwili otworzy się okienko (rys. 1), w którym wybieramy mylącą opcję: Cofnij zmiany dokonane w komputerze poprzez przywracanie systemu.

 
     
 

 
 

Rys. 1

 
     
  Teraz otworzy się okienko (rys. 2), w którym wybieramy: Utwórz punkt przywracania, a następnie klikamy Dalej.  
     
 

 
 

Rys. 2

 
     
  W otwartym w ten sposób okienku (rys. 3), w polu Opis punktu przywracania, wpisujemy dowolną nazwę, a następnie klikamy na przycisku Utwórz.  
     
 

 
 

Rys. 3

 
     
  Po chwili otrzymamy komunikat o utworzeniu nowego punktu przywracania (rys. 4).  
     
 

 
 

Rys. 4

 
     
     
 

W przypadku awarii systemu procedurę powtarzamy, z tym tylko, że w okienku (rys. 2), zamiast wybierać opcję Utwórz punkt przywracania, należy wybrać: Przywróć mój komputer do wcześniejszego stanu, a następnie klikamy Dalej.
Teraz otwarte zostanie okienko (rys. 5). Na planszy kalendarza wybieramy dzień, w którym został utworzony punkt przywracania oraz po prawej stronie klikamy na nazwie punktu przywracania. Kończymy klikając Dalej.

 
     
 

 
 

Rys. 5

 
     
 

W otwartym w ten sposób okienku (rys.6), klikamy Dalej. Teraz rozpocznie się proces przywracania systemu.
Po wieńczącym go restarcie, komputer uruchomi się bez aplikacji zainstalowanych po utworzeniu punktu przywracania.

 
     
 

 
 

Rys. 6

 
 


Windows 7


W systemie operacyjnym Windows 7 Punkt przywracania systemu tworzymy w następujący sposób:
Panel sterowania / System / Ochrona systemu / Utwórz - później analogicznie jak w systemie Windows XP.