UWAGA!
Widoczne poniżej odnosniki funkcjonują TYLKO w INTRANECIE Uniwersytetu Zielonogórskiego (sieciach lokalnych UZ).
Najlepiej, aby ustawienia sieciowe były uzyskiwane automatycznie za pomocą usługi DHCP, a konfiguracja przeglądarki wyglądała następująco: MS Internet Explorer, Netscape Navigator.

Pobierz Acrobat Reader
Dokumenty udostępnione zostały do przeglądania lub drukowania i zostały zabezpieczone przed zmianami. Aby móc przeglądać zawartość należy zainstalować przeglądarkę Adobe Acrobat Reader. Kliknij na banner, aby pobrać program instalacyjny.

PRACE ZLECONE

 • Instrukcje

  • Dokument PDFRegulamin prac zleconych w Uniwersytecie Zielonogórskim [PDF]
 • Wzory dokumentów

  • Dokument DOCRegulamin prac zleconych w Uniwersytecie Zielonogórskim [DOC]
  • Dokument DOCXZAŁĄCZNIK NR 1 - Wniosek o przyjęcie pracy zleconej [DOCX]
  • Dokument DOCXZAŁĄCZNIK NR 1a - Wniosek o przyjęcie pracy zleconej całorocznej [DOCX]
  • Dokument DOCXZAŁĄCZNIK NR 2a - Wzór zlecenia [DOCX]
  • Dokument DOCXZAŁĄCZNIK NR 2b - Wzór umowy [DOCX]
  • Dokument XSLXZAŁĄCZNIK NR 3a - Wzór kosztorysu pracy zleconej - praca usługowa [XLSX]
  • Dokument XLSXZAŁĄCZNIK NR 3b - Wzór kosztorysu pracy zleconej - praca badawczo-rozwojowa [XLSX]
  • Dokument XLSXZAŁĄCZNIK NR 3c - Wzór kosztorysu pracy zleconej - opinia-ekspertyza [XLSX]
  • Dokument XLSXZAŁĄCZNIK NR 3d - Wzór kosztorysu pracy zleconej - praca usługowa-tryb uproszczony [XLSX]
  • Dokument XLSXZAŁĄCZNIK NR 3e - Wzór kosztorysu pracy zleconej - praca biegłego [XLSX]
  • Dokument DOCXZAŁĄCZNIK NR 4 - Informacja o zobowiązaniach Zamawiającego wobec Uczelni [DOCX]
  • Dokument XLSXZAŁĄCZNIK NR 5a - Wykaz pracowników biorących biorących udział w realizacji pracy zleconej - umowy cywilnoprawne [XLSX]
  • Dokument XLSXZAŁĄCZNIK NR 5b - Wykaz pracowników biorących biorących udział w realizacji pracy zleconej - dodatki zadaniowe [XLSX]
  • Dokument XLSXZAŁĄCZNIK NR 5c - Wykaz pracowników biorących biorących udział w realizacji pracy zleconej - umowy o pracę [XLSX]
  • Dokument DOCXZAŁĄCZNIK NR 6 - Wzór harmonogramu realizacji pracy zleconej [DOCX]
  • Dokument DOCXZAŁĄCZNIK NR 7 - Wzór raportu z realizacji pracy zleconej [DOCX]
  • Dokument DOCXZAŁĄCZNIK NR 8 - Protokół zdawczo-odbiorczy [DOCX]
  • Dokument DOCXZAŁĄCZNIK NR 9 - Karta ewidencji czasu pracy infrastruktury badawczej [DOCX]
  • Dokument DOCXZAŁĄCZNIK NR 10 - Wzór zlecenia na wystawienie faktury [DOCX]
  • Dokument DOCXZAŁĄCZNIK NR 11 - Harmonogram obiegu dokumentów przyjęcia pracy zleconej [DOCX]
  • Dokument DOCXZAŁĄCZNIK NR 12 - Oświadczenie określające procentowy udział badań naukowych lub prac rozwojowych [DOCX]
  • Dokument DOCXZAŁĄCZNIK NR 13 - Harmonogram obiegu dokumentów rozliczenia pracy zleconej [DOCX]


Do góry.:.Powrót.:.Redakcja.:.O serwisie

(C) Uniwersytet Zielonogórski, 2001-2002, Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2006r.