UWAGA!
Widoczne poniżej odnosniki funkcjonują TYLKO w INTRANECIE Uniwersytetu Zielonogórskiego (sieciach lokalnych UZ).
Najlepiej, aby ustawienia sieciowe były uzyskiwane automatycznie za pomocą usługi DHCP, a konfiguracja przeglądarki wyglądała następująco: MS Internet Explorer, Netscape Navigator.

Pobierz Acrobat Reader
Dokumenty udostępnione zostały do przeglądania lub drukowania i zostały zabezpieczone przed zmianami. Aby móc przeglądać zawartość należy zainstalować przeglądarkę Adobe Acrobat Reader. Kliknij na banner, aby pobrać program instalacyjny.
  • Umowa o dzieło

   Zgodnie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych do każdej umowy należy dołączyć poniższą klauzulę informacyjną

   • Dokument PDFKlauzula informacyjna w umowach cywilno-prawnych [PDF]

    
  • Umowa o dzieło z zastosowaniem kosztów autorskich

   Zgodnie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych do każdej umowy należy dołączyć poniższą klauzulę informacyjną

   • Dokument PDFKlauzula informacyjna w umowach cywilno-prawnych [PDF]

    
  • Protokół odbioru dzieła


    
  • Umowa zlecenie

   z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

   • Dokument DOCXWzór umowy [DOCX]
   • Dokument PDFDokument DOCXOświadczenie - dodatkowe uzasadnienie Zleceniodawcy [DOCX] [PDF]

   Zgodnie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych do każdej umowy należy dołączyć poniższą klauzulę informacyjną

   • Dokument PDFKlauzula informacyjna w umowach cywilno-prawnych [PDF]

    

   z przedsiębiorcą - osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników /nie zawierającą umów ze zleceniobiorcami

   • Dokument DOCXWzór umowy [DOCX]
   • Dokument PDFDokument DOCXOświadczenie - dodatkowe uzasadnienie Zleceniodawcy [DOCX] [PDF]

   Zgodnie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych do każdej umowy należy dołączyć poniższą klauzulę informacyjną

   • Dokument PDFKlauzula informacyjna w umowach cywilno-prawnych [PDF]

    

   z przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników/ zawierającym umowy ze zleceniobiorcami

   • Dokument DOCXWzór umowy [DOCX]
   • Dokument PDFDokument DOCXOświadczenie - dodatkowe uzasadnienie Zleceniodawcy [DOCX] [PDF]

   Zgodnie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych do każdej umowy należy dołączyć poniższą klauzulę informacyjną

   • Dokument PDFKlauzula informacyjna w umowach cywilno-prawnych [PDF]

    
  • Informacja uzupełniająca

   do rachunku z tytułu zawartej Umowy o Dzieło i Zlecenie z obcokrajowcem

   • Dokument WordFormularz do wypełnienia [DOC]

    
  • Rachunek z bezosobowego funduszu płac (20% Kosztów Uzyskania Przychodu)


    
  • Umowy wydawnicze

   • Dokument DOCXUmowa o dofinansowanie wydania publikacji [DOCX]
   • Dokument DOCXUmowa wydawnicza z autorem [DOCX]
  • Doktoranci

   • Dokument PDFUmowa o wykonanie obowiązków członka komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową doktoranta [PDF]
   • Dokument WordRachunek do umowy o wykonanie obowiązków członka komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową doktoranta [DOC]
  • Promotorstwo

   • Dokument DOCXWzór umowy o promotorstwo [DOCX]
   • Dokument WordDokument PDFRachunek do umowy o promotorstwo [PDF] [DOC]

   Zgodnie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych do każdej umowy należy dołączyć poniższą klauzulę informacyjną

   • Dokument PDFKlauzula informacyjna w umowach cywilno-prawnych [PDF]

    
  • RODO

   • Dokument PDFKlauzula informacyjna w umowach cywilno-prawnych [PDF]
  • Dokumenty dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

   • Dokument WordDokument PDFOświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego [PDF] [DOCX]
   • Dokument PDFZUS ZZA [PDF]
   • Dokument PDFZUS ZUA [PDF]


Do góry.:.Powrót.:.Redakcja.:.O serwisie

(C) Uniwersytet Zielonogórski, 2001-2002, Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2006r.