Redakcja

Za treść merytoryczną odpowiedzialny jest Dział Organizacyjno-Prawny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z ramienia działu Internetowym Serwisem Aktów Prawnych opiekuje się:

mgr Robert Korneluk
e-mail: R.Korneluk@adm.uz.zgora.pl

W sprawach technicznych odpowiedzi udzielić mogą administratorzy serwisu: 


Do góry.:.Powrót.:.Redakcja.:.O serwisie

(C) Uniwersytet Zielonogórski, 2001-2002, Ostatnia aktualizacja: 15 października 2002r.