Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ

Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ

dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ

Urodziła się w 1976 roku w Legnicy. W 2000 r. ukończyła Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, kierunek gospodarka przestrzenna, specjalność planowanie przestrzenne, pracując jednocześnie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, w katedrze Planowania Przestrzennego (1999-2002) pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Tadeusza Zipsera i prof. dr hab. inż. arch. Eugeniusza Bagińskiego. W latach 2000 – 2008 zatrudniona w Urzędzie Miasta Zielona Góra zajmowała się głównie zagadnieniami dotyczącymi polityki rozwoju przestrzennego, kreowanej w dokumentach planistycznych, na poziomie jednostek samorządu terytorialnego (inspektor, kierownik Biura Rozwoju Miasta). W 2002 r. uzyskała uprawnienia urbanistyczne, nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W 2011 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej obroniła rozprawę doktorską (pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Eugeniusza Bagińskiego), w dyscyplinie architektura i urbanistyka. W 2019 r. na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, na podstawie oceny publikacji książkowej oraz dorobku naukowego, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

 

Zasadnicze tematy prowadzonych przez nią badań naukowych dotyczą:

  1. polityki rozwoju miast w kontekście wymogów UE dotyczących efektywności energetycznej, jak również zarządzanie przestrzenią;
  2. analizy zapisów dokumentów planistycznych gmin w aspekcie ochrony krajobrazu kulturowego i oszczędności energetycznej, jak również skutków ich realizacji
    w przestrzeni;
  3. modeli matematycznych jako narzędzi wspomagania podejmowania decyzji
    w procesie planowania przestrzennego.

 

Od 2008 r. jest związana z zielonogórską uczelnią.  Jest autorką monografii, a także ponad 90 publikacji tematycznie związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz badaniami prowadzonymi w interdyscyplinarnych zespołach, które dotyczą polityki rozwoju miast. Za działalność naukową w interdyscyplinarnym zespole, uzyskała w latach 2016, 2017, 2018 nagrody JM Rektora Politechniki Zielonogórskiej. Ta działalność umożliwiła rozwój indywidualnych prac badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu: architektury, budownictwa, geodezji, GIS, urbanistyki, planowania przestrzennego, polityki przestrzennej
i regionalnej, prawa lokalnego.

 

Jest edytorem specjalnych wydań czasopism Geosciences, Land i Urban and Regional Planning. Jest również recenzentem kilkudziesięciu artykułów naukowych dla Symmetry (ISSN 2073-8994), International Journal of Geo-Information (ISSN 2220-9964), Infrastructures (ISSN 2412-3811), Sustainability (ISSN 2071-1051), International Journal of Environmental Research and Public Healh (ISSN 1660-4601). Brała udział w licznych konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych oraz jest członkiem komitetów naukowych tych konferencji.

 

Od początku pracy zawodowej współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wspólnie z podmiotami gospodarczymi oraz administracją publiczną prace, których wynikiem są ekspertyzy, w tym sądowe, około 100 dokumentów planistycznych, projekty badawcze.  Kierowała oraz brała udział w projektach realizowanych wspólnie z przemysłem.

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ