Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ

Dziekan Wydziału Humanistycznego

Dziekan Wydziału Humanistycznego UZ dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ

dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ

Od 1986 r. jest związana z zielonogórskim środowiskiem akademickim, kiedy rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W 1994 r. uzyskała stopień Doctor of Philosophy w zakresie filologii, a w 2006 – doktora habilitowanego, po kolokwium habilitacyjnym w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie.

 

Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest językoznawstwo porównawcze, przede wszystkim rosyjsko-polskie. Opublikowała kilkadziesiąt prac w wydawnictwach polskich i zagranicznych.

 

Wiele lat pełniła funkcję kierownika Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz dyrektora Instytutu Neofilologii. Od 2016 roku jest członkinią Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ