Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ

Dziekan Collegium Medicum

Dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ

Dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ

Dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ, jest absolwentką kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2004 r. uzyskała stopnień doktora nauk medycznych, a w 2014 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 

Jest beneficjentką programu stypendialnego START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz kilkakrotnie nagród naukowych JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 

Jej zainteresowania badawcze obejmują: mechanizmy regulacji czynności narządów dokrewnych, w tym głównie osi stresowej podwzgórze-przysadka-nadnercze; mechanizmy regulacji homeostazy energetycznej organizmu; potencjał dokrewny komórek tkanki łącznej, w tym głównie kości; a ostatnio także mechanizmy oddziaływania czynników fizycznych na czynność komórek w warunkach in vitro i symulację warunków przestrzeni kosmicznej w hodowli komórkowej. Jest współautorem ponad 70 oryginalnych prac badawczych oraz ponad 40 wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

 

Od 2005 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk morfologicznych dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Specjalizuje się w histologii i anatomii prawidłowej człowieka, jak również rozwoju prenatalnym i etiologii wad rozwojowych.

 

Od 2015 r. jest kierownikiem Zakładu (obecnie Katedry) Anatomii i Histologii Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2016-2019 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki tego Wydziału.

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ