Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Informacje o uczelni

Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią, która dynamicznie się rozwija.  Jest największą państwową szkołą wyższą w województwie lubuskim. W 2021 roku UZ obchodził jubileusz 20-lecia istnienia. Warto wspomnieć, że tradycje akademickie w Winnym Grodzie sięgają 1965 roku, kiedy rozpoczęła swą działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Zielonogórską. Natomiast w 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną i przyjęła imię prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia PZ i WSP. Natomiast 1 września 2017 r. do uniwersytetu została przyłączona Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie.

 

W roku akademickim 2021/2022 kształci się na niej 9,1 tys. żaków na I i II stopniu studiów oraz w Szkołach Doktorskich. Studia prowadzone  są w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym. W bogatej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu znajdują się również studia podyplomowe.

Obecnie naszą uczelnię tworzy 12 wydziałów:

 • Artystyczny

 • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 • Ekonomii i Zarządzania

 • Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 • Fizyki i Astronomii

 • Humanistyczny

 • Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 • Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 • Mechaniczny

 • Nauk Biologicznych

 • Nauk Społecznych

 • Prawa i Administracji

Na poszczególnych Wydziałach studenci mają możliwość kształcenia się na ponad 60 kierunkach, w wielu specjalnościach, w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, lekarskich i nauk o zdrowiu, ścisłych i technicznych, a nawet artystycznych. Uniwersytet Zielonogórski znajduje się w elitarnej grupie uniwersytetów klasycznych, tak zwanych bezprzymiotnikowych.

 

Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 17 dyscyplinach. W dwóch szkołach doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ), w 16. dyscyplinach, prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie.

W strukturach Uniwersytetu Zielonogórskiego działają:

 • Park Naukowo – Technologiczny sp. z o.o., którego głównym celem jest  tworzenie warunków do wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego w regionie oraz stymulowanie rozwoju przemysłu;
 • Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych sp. z o.o., którego misją jest działalność badawczo-rozwojowo-wdrożeniowa (B+R+W) dla sektora rolno-spożywczego;
 • Centrum Energetyki Odnawialnej sp. z o.o., którego główne obszary funkcjonowania skupiają się wokół prac badawczo - rozwojowych prowadzonych w dziedzinie energetyki odnawialnej.

Uniwersytet Zielonogórski jest też większościowym udziałowcem Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Placówka jest jednym z największych i najnowocześniejszych podmiotów leczniczych w województwie lubuskim. Stanowi bazę dydaktyczno-naukową dla studentów uczelni.

Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej Uniwersytet Zielonogórski wzbogacił się między innymi o nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką, największą bibliotekę naukową w województwie, służącą nie tylko pracownikom i studentom uczelni, ale także mieszkańcom miasta i regionu.

Przy Instytucie Socjologii powstał Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. W strukturze Wydziału Nauk Biologicznych funkcjonuje Ogród Botaniczny. Od początku istnienia Uniwersytetu w jego murach działa Oficyna Wydawnicza, która w ciągu roku wydaje średnio około 130 publikacji, z których 40-50 w pełnym opracowaniu redakcyjno-edytorskim.

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną, laboratoria i sale wykładowe. Cały czas prężnie się rozwija i unowocześnia. W październiku 2019 r., po adaptacji dawnej stołówki akademickiej, zostało oddane do użytku laboratorium Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki.

Studenci rozwijają swoje pasje w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Mają możliwość korzystania z licznych obiektów sportowych (stadion lekkoatletyczny, hala sportowa, siłownie itp.).

Na uczelni działają silne media akademickie: Radio Index oraz portal www.wzielonej.pl. UZ ma własny Big Band. Studenci tej alma mater byli „rodzicami” Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego.

 

Mimo swej stosunkowo krótkiej historii Uniwersytet Zielonogórski prezentuje się jako uczelnia otwarta na ludzi i nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu oraz bogatej bazie materialnej już obecnie postrzegany jest jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat.

Po szczegółową ofertę dydaktyczną zapraszamy na stronę  http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI'2021

folder promocyjny - wrzesień 2021r.
pdf, 5.2M, 02/08/22, 851 pobrań
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Informacje o uczelni