Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Informacje o uczelni

Uniwersytet Zielonogórski jest młodą uczelnią, która dynamicznie się rozwija.  Warto wspomnieć, że tradycje akademickie Winnego Grodu sięgają 1965 roku, kiedy rozpoczęła swą działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Zielonogórską. Natomiast w 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną i przyjęła imię prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia PZ z WSP.  Jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim.

Dnia  1 września 2017 r. Uniwersytet Zielonogórski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie połączyły się w jedną uczelnię – Uniwersytet Zielonogórski. Na UZ powstała Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.

 

W roku akademickim 2019/2020 kształci się na niej blisko 10 tys. żaków na I, II i III stopniu studiów, prowadzonych w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym. W bogatej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu znajdują się również studia podyplomowe.

 

 

Obecnie naszą uczelnię tworzy 11 wydziałów:

 • Artystyczny

 • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 • Ekonomii i Zarządzania

 • Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 • Fizyki i Astronomii

 • Humanistyczny

 • Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 • Mechaniczny

 • Nauk Biologicznych

 • Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 • Prawa i Administracji

oraz

 • Collegium Medicum

 • Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Na poszczególnych Wydziałach studenci mają możliwość kształcenia się na 63 kierunkach, w ponad stu specjalnościach, w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, a nawet artystycznych. Uniwersytet Zielonogórski znajduje się w elitarnej grupie uniwersytetów klasycznych, tak zwanych bezprzymiotnikowych.

Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 17 dyscyplinach. W dwóch szkołach doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ), w 16. dyscyplinach, prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie.

Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej Uniwersytet Zielonogórski wzbogacił się między innymi o nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką i  Park Naukowo – Technologiczny sp. z o.o.

 

Przy Instytucie Socjologii (wówczas na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, obecnie Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) powstał Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. W strukturze Wydziału Nauk Biologicznych funkcjonuje Ogród Botaniczny. Przy uczelni działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, w którym studenci i absolwenci UZ zakładają swoje pierwsze firmy. Od początku istnienia Uniwersytetu w jego murach prężnie rozwija się Oficyna Wydawnicza.
 

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną. Studenci mogą ubiegać się o stypendia oraz o  miejsca w nowoczesnych Domach Studenta. Poza zajęciami rozwijają swoje pasje w kołach naukowych, a także dbają o tężyznę fizyczną, korzystając z licznych obiektach sportowych (stadion lekkoatletyczny, hala sportowa itp.).

Uczelnia ma swój własny Big Band i silne media studenckie: Akademickie Radio INDEX i portal Wzielonej.pl. Działa także Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tutaj powstało Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe.

UZ wychodzi również do mieszkańców miasta i regionu. W latach 2004-2018  rokrocznie  organizował Festiwal Nauki – plenerowe wydarzenie, podczas którego wykładowcy i studenci w przystępny sposób przybliżali Lubuszanom osiągnięcia nauki.

Mimo swej stosunkowo krótkiej historii Uniwersytet Zielonogórski prezentuje się jako uczelnia otwarta na ludzi i nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu oraz bogatej bazie materialnej już obecnie postrzegany jest jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat.

Po szczegółową ofertę zapraszamy na stronę  http://rekrutacja.uz.zgora.pl/
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Informacje o uczelni
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT