Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Informacje o uczelni

Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią, która dynamicznie się rozwija.  Jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim. W tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Warto wspomnieć, że tradycje akademickie w Winnym Grodzie sięgają 1965 roku, kiedy rozpoczęła swą działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Zielonogórską. Natomiast w 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną i przyjęła imię prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia PZ i WSP. Natomiast 1 września 2017 r. do uniwersytetu została przyłączona Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, która obecnie jest Filią Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

W roku akademickim 2019/2020 kształci się na niej blisko 10 tys. żaków na I i II stopniu studiów oraz w Szkołach Doktorskich. Studia prowadzone  są w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym. W bogatej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu znajdują się również studia podyplomowe.

Obecnie naszą uczelnię tworzy 12 wydziałów:

 • Artystyczny

 • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 • Ekonomii i Zarządzania

 • Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 • Fizyki i Astronomii

 • Humanistyczny

 • Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 • Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 • Mechaniczny

 • Nauk Biologicznych

 • Nauk Społecznych

 • Prawa i Administracji

oraz

 • Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Na poszczególnych Wydziałach studenci mają możliwość kształcenia się na 63 kierunkach, w ponad stu specjalnościach, w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, a nawet artystycznych. Uniwersytet Zielonogórski znajduje się w elitarnej grupie uniwersytetów klasycznych, tak zwanych bezprzymiotnikowych.

 

Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 17 dyscyplinach. W dwóch szkołach doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ), w 16. dyscyplinach, prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie.

 

W dwóch Szkołach Doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Nauk Ścisłych i Technicznych) odbywa się kształcenie doktorantów w 16. dyscyplinach naukowych.

W strukturach Uniwersytetu Zielonogórskiego działają:

 • Park Naukowo – Technologiczny sp. z o.o., którego głównym celem jest  tworzenie warunków do wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego w regionie oraz stymulowanie rozwoju przemysłu;
 • Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych sp. z o.o., którego misją jest działalność badawczo-rozwojowo-wdrożeniowa (B+R+W) dla sektora rolno-spożywczego;
 • Centrum Energetyki Odnawialnej sp. z o.o. , którego główne obszary funkcjonowania skupiają się wokół prac badawczo - rozwojowych prowadzonych w dziedzinie energetyki odnawialnej.

Uniwersytet Zielonogórski jest też większościowym udziałowcem Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Placówka jest jednym z największych i najnowocześniejszych podmiotów leczniczych w województwie lubuskim. Stanowi bazę dydaktyczno - naukową dla studentów uczelni.

Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej Uniwersytet Zielonogórski wzbogacił się między innymi o nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką, największa bibliotekę naukową w Lubuskiem, służącą nie tylko pracownikom i studentom uczelni, ale także mieszkańcom miasta i regionu.

Przy Instytucie Socjologii powstał Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. W strukturze Wydziału Nauk Biologicznych funkcjonuje Ogród Botaniczny. A od początku istnienia Uniwersytetu w jego murach działa Oficyna Wydawnicza, która w ciągu roku wydaje średnio około 130 publikacji, z których 40-50 w pełnym opracowaniu redakcyjno-edytorskim.

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną, laboratoria i sale wykładowe. Cały czas prężnie się rozwija i unowocześnia. W październiku 2019, po adaptacji dawnej stołówki akademickiej, zostało oddane do użytku laboratorium Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki.

Studenci rozwijają swoje pasje w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Mają możliwość korzystania z licznych obiektów sportowych (stadion lekkoatletyczny, hala sportowa, siłownie itp.).

Na uczelni działają silne media akademickie: Radio Index oraz portal www.wzielonej.pl. Mamy własny Big Band i tutaj powstało Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe.

 

Mimo swej stosunkowo krótkiej historii Uniwersytet Zielonogórski prezentuje się jako uczelnia otwarta na ludzi i nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu oraz bogatej bazie materialnej już obecnie postrzegany jest jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat.

Po szczegółową ofertę dydaktyczną zapraszamy na stronę  http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI'2021

folder promocyjny - wrzesień 2021r.
pdf, 5.2M, 09/09/21, 1455 pobrań
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Informacje o uczelni