Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Konkursy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMIJednostka organizacyjna Stanowisko Opis Termin składania wniosków Link do ogłoszenia
Instytut Nauk o Zdrowiu/Zakład Pielęgniarstwa pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-10-31 Pobierz ogłoszenie
Centrum Komputerowe UZ / Zespół Obsługi Informatycznej informatyk umowa o pracę 2021-10-28 Pobierz ogłoszenie
Centrum Komputerowe programista umowa o pracę 2021-10-28 Pobierz ogłoszenie
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego pracownik biblioteczny umowa o pracę 2021-10-28 Pobierz ogłoszenie
Biuro Obsługi Studenta pracownik administracyjny umowa na zastępstwo 2021-10-28 Pobierz ogłoszenie
Dział Finansów pracownik administracyjny 2019-05-31 Pobierz ogłoszenie
Wydział Prawa i Administracji pracownik techniczny informatyk 2019-05-24 Pobierz ogłoszenie
Biuro Współpracy z Zagranicą pracownik administracyjny umowa na zastępstwo 2019-05-16 Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót budowlanych umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu 2019-05-30 Pobierz ogłoszenie
Biuro Realizacji Projektów pracownik administracyjny umowa o pracę 2019-05-28 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni portier umowa o pracę 2019-05-22 Pobierz ogłoszenie
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowisko biblioteczne umowa o pracę 2019-06-14 Pobierz ogłoszenie
LOIiWA Sp. z o.o. w Kalsku członka zarządu - prezesa zarządu LOIiWA Sp. z o.o. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym 2019-06-17 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządznia Nieruchomościami i Obsługi Uczelni Koordynator ds. Wdrożenia Systemu Kontroli Dostępu i Ochrony Mienia umowa o pracę - 1/2 etatu 2019-06-28 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni Referent ds. nieruchomości umowa o pracę 2019-06-19 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni portier umowa o pracę 2019-07-15 Pobierz ogłoszenie
Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej pracownik techniczny umowa o pracę 2019-09-02 Pobierz ogłoszenie
Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej pracownik informatyczno-techniczny umowa o pracę 2019-09-02 Pobierz ogłoszenie
Z-ca Kanclerza ds. Domów Studenckich i Inwestycji kierownik Domu Studenckiego umowa o pracę 2019-08-09 Pobierz ogłoszenie
Dział Księgowości pracownik administracyjny umowa o pracę 2019-08-09 Pobierz ogłoszenie
Dział Księgowości pracownik administracyjny umowa o pracę 2019-08-16 Pobierz ogłoszenie
Labolatorium Środowiskowe Kompatybilności Elektromagnetycznej pracownik techniczny umowa o pracę na okres próbny 12 m-cy 2019-09-10 Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót sanitarnych umowa o pracę 2019-09-30 Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót budowlanych umowa o pracę 2019-09-30 Pobierz ogłoszenie
Dział Spraw Studenckich pracownik administracyjny umowa o pracę 2019-09-20 Pobierz ogłoszenie
Dział Finansowy pracownik administracyjny umowa na zastępstwo 2019-09-26 Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Elektrycznej pracownik techniczny umowa o pracę 2019-10-02 Pobierz ogłoszenie
Wydział Ekonomii i Zarządzania pracownik administracyjny umowa na zastępstwo 2019-10-11 Pobierz ogłoszenie
Instytut Ekonomii i Finansów pracownik administracyjny umowa o pracę na okres próbny 2019-10-30 Pobierz ogłoszenie
Wydział Ekonomii i Zarządzania pracownik administracyjny umowa na zastępstwo 2019-11-14 Pobierz ogłoszenie
Wydział Mechaniczny pracownik badawczo-techniczny umowa o pracę 2019-11-25 Pobierz ogłoszenie
Sekcja BHP specjalista sekcji BHP umowa o pracę 2019-11-30 Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Środowiska pracownik badawczo-techniczny umowa o pracę 2019-12-02 Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Środowiska pracownik badawczo-techniczny umowa o praacę 2019-12-02 Pobierz ogłoszenie
Dział Księgowości pracownik administracyjny umowa o pracę 2019-12-06 Pobierz ogłoszenie
Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami informatyk umowa o pracę 2019-12-17 Pobierz ogłoszenie
Dział Zaopatrzenia pracownik administracyjny umowa o pracę 2019-12-11 Pobierz ogłoszenie
Dział Zaopatrzenia pracownik administracyjny umowa na zastępstwo 2019-12-11 Pobierz ogłoszenie
Dział Osobowy pracownik administracyjny umowa na zastępstwo 2019-12-31 Pobierz ogłoszenie
Instytut Budownictwa kierownik laboratoium umowa o pracę 2019-01-09 Pobierz ogłoszenie
Instytut Psychologii pracownik administracyjny umowa o pracę 1/4 etatu 2019-12-31 Pobierz ogłoszenie
Kancelaria Ogólna pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-01-03 Pobierz ogłoszenie
Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami informatyk umowa o pracę 2020-01-03 Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Środowiska pracownik badawczo-techniczny umowa o pracę 2020-01-21 Pobierz ogłoszenie
Sekcja BHP specjalista BHP umowa o pracę 2020-01-17 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni pracownik administracyjny umowa na zastępstwo 2020-01-24 Pobierz ogłoszenie
Dział ds. Inwentaryzacji pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-01-24 Pobierz ogłoszenie
Zakład Medycyny Sądowej pracownik administracyjny umowa o prace 2020-02-14 Pobierz ogłoszenie
Szkoły Doktorskie pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-02-13 Pobierz ogłoszenie
Instytut Nauk Prawnych pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-02-13 Pobierz ogłoszenie
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-02-21 Pobierz ogłoszenie
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-02-18 Pobierz ogłoszenie
Dział Spraw Studenckich pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-02-27 Pobierz ogłoszenie
Instytut Budownictwa kierownik laboratorium umowa o pracę 2020-03-06 Pobierz ogłoszenie
Pełnomocik ds. Osób z Niepełnosprawnościami pracownik administracyjny zatrudnienie w ramach projektu 2020-03-05 Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji samodzielny referent umowa o pracę 2020-03-10 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni - Sekcja Obsługi Technicznej konserwator - hydraulik umowa o pracę 2020-03-31 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni - Sekcja Obsługi Technicznej Referent ds. nieruchomości umowa o pracę w wymiarze1/2 etatu 2020-03-27 Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji Inspektor nadzoru robót budowlanych umowa o pracę 2020-06-15 Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót sanitarnych umowa o pracę 2020-06-15 Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Środowiska pracownik badawczo-techniczny umowa o pracę 2020-06-30 Pobierz ogłoszenie
Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy w Łagowie pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-06-26 Pobierz ogłoszenie
Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy w Łagowie konserwator umowa o pracę w wymiarze1/2 etatu 2020-06-26 Pobierz ogłoszenie
Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy w Łagowie sprzątaczka umowa o pracę w wymiarze1/2 etatu 2020-06-26 Pobierz ogłoszenie
Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum pracownik inżynieryjno-techniczny umowa o pracę 2020-07-10 Pobierz ogłoszenie
Centralne Laboratorium w Instytucie Inżynierii Środowiska pracownik administracyjny - laborant umowa na zastępstwo 2020-07-14 Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót budowlanych umowa o pracę 2020-07-30 Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót sanitarnych umowa o pracę 2020-07-30 Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Mechanicznej pracownik inżynieryjno-techniczny umowa o pracę 2020-07-15 Pobierz ogłoszenie
Instytut Nauk Medycznych pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-07-31 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczleni pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-07-24 Pobierz ogłoszenie
Collegium Medicum - sekretariat pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-08-14 Pobierz ogłoszenie
Collegium Medicum - dziekanat pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-08-24 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni konserwator w Domach Studenckich Kampusu B umowa o pracę w wymiarze1/2 etatu 2020-08-13 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni Kierownik Sekcji Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów Kontroli Dostępu oraz Audiowizualnej umowa o pracę 2020-08-14 Pobierz ogłoszenie
Wydział Humanistyczny Kierownik Dziekanatu umowa o pracę 2020-08-21 Pobierz ogłoszenie
Wydział Humanistyczny samodzielny referent umowa o pracę 2020-08-21 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczleni pracownik administracjny umowa o pracę 2020-08-28 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni Kierownik Sekcji Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów Kontroli Dostępu oraz Audiowizualnej umowa o pracę 2020-09-04 Pobierz ogłoszenie
Biuro Promocji pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-09-04 Pobierz ogłoszenie
Biuro Prasowe pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-09-25 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni Kierownik Sekcji Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów Kontroli Dostępu oraz Audiowizualnej umowa o pracę 2020-09-18 Pobierz ogłoszenie
Centrum Komputerowe pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-09-15 Pobierz ogłoszenie
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-09-30 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządznia Nieruchomościami i Obsługi Uczelni pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-09-25 Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót budowlanych umowa o pracę 2020-10-16 Pobierz ogłoszenie
Dział Zaopatrzenia pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-10-06 Pobierz ogłoszenie
Biuro Promocji pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-10-09 Pobierz ogłoszenie
Dział Obsługi Klientów pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-10-15 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni Kierownik Sekcji Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów Kontroli Dostępu oraz Audiowizualnej umowa o pracę 2020-10-16 Pobierz ogłoszenie
Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki pracownik inżynieryjno-techniczny umowa o pracę 2020-10-30 Pobierz ogłoszenie
Dziekanat Wydziału Humanistycznego pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-10-16 Pobierz ogłoszenie
Biuro Organizacyjne (jednostka zostanie utworzona) pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-10-21 Pobierz ogłoszenie
Instytut Psychologii pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-10-23 Pobierz ogłoszenie
Dział Zaopatrzenia pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-10-23 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni pracownika administracyjnego ds. energetyki i mediów umowa o pracę 2020-10-31 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni Kierownik Sekcji Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów Kontroli Dostępu oraz Audiowizualnej umowa o pracę 2020-11-13 Pobierz ogłoszenie
Dział Zaopatrzenia referent umowa o pracę - zastępstwo 2020-11-16 Pobierz ogłoszenie
Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą pracownik administracyjny (sekretariat) umowa o pracę 2020-11-27 Pobierz ogłoszenie
Szkoły Doktorskie pracownik administracyjny (sekretariat) umowa o pracę - zastępstwo 2020-11-27 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-12-10 Pobierz ogłoszenie
Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum pracownik inżynieryjno-techniczny umowa o pracę (2 etaty) 2020-12-18 Pobierz ogłoszenie
Instytut Nauk o Zdrowiu, Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej pracownik inżynieryjno-techniczny umowa o pracę 2020-12-31 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządznia Nieruchomościami i Obsługi Uczelni pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-12-18 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-12-18 Pobierz ogłoszenie
Instytut Nauk Prawnych pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-01-15 Pobierz ogłoszenie
Dział Zaopatrzenia pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-12-21 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni Kierownik Sekcji Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów Kontroli Dostępu oraz Audiowizualnej umowa o pracę 2021-01-28 Pobierz ogłoszenie
Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum pracownik inżynieryjno-techniczny umowa o pracę 2021-01-29 Pobierz ogłoszenie
Dział Zaopatrzenia referent umowa o pracę 2021-02-02 Pobierz ogłoszenie
Dział Zaopatrzenia referent umowa na zastępstwo 2021-02-02 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczleni pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-02-11 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-02-09 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni/Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy UZ w Łagowie pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-02-24 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczleni/ Sekcja Obsługi Tchnicznych i Informatycznych Systemów KD oraz audiowizualnej pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-03-05 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządznia Nieruchomościami i Obsługi Uczelni Kierownik Sekcji Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów Kontroli Dostępu oraz Audiowizualnej umowa o pracę 2021-03-12 Pobierz ogłoszenie
Dział Zaopatrzenia pracownik administracyjny umowa na zastępstwo 2021-03-14 Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej referent inżynieryjno-techniczny umowa o pracę w wymiarze1/2 etatu 2021-03-21 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni/Sekcja Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów KD referent umowa o pracę 2021-03-29 Pobierz ogłoszenie
Instytut Psychologii pracownik administracyjny (sekretariat) umowa o pracę 01-kwi Pobierz ogłoszenie
Oficyna Wydawnicza redaktor techniczny umowa o pracę 2021-03-31 Pobierz ogłoszenie
Oficyna Wydawnicza redaktor/korektor umowa o pracę 2021-03-31 Pobierz ogłoszenie
Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum pracownik inżynieryjno-techniczny umowa o pracę 2021-04-08 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządania Nieruchomościami i Obsugi Uczelni/Sekcja Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów KD referent umowa o pracę 2021-04-23 Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót budowlanych umowa o pracę 2021-05-10 Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej pracownik inżynieryjno-techniczny umowa o pracę w wymiarze1/2 etatu 2021-04-30 Pobierz ogłoszenie
Dział Obsługi Projektów/Sekcja Funduszy Strukturalnych pracownik administracyjny umowa o pracę - zastępstwo 2021-05-07 Pobierz ogłoszenie
Dział Obsługi Projektów/Sekcja Mędzynarodowych i Krajowych Projektów Badawczych pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-05-07 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-05-07 Pobierz ogłoszenie
Uniwersytecki Ogród Botaniczny pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-05-14 Pobierz ogłoszenie
Biuro Obsługi Uczelni/Sekcja Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów KD oraz audiowizualnej pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-05-18 Pobierz ogłoszenie
Sekcja BHP pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-06-04 Pobierz ogłoszenie
Dział Osobowy pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-05-31 Pobierz ogłoszenie
Centeum Komputerowe / Zespół Obsługi Informatycznej informatyk umowa o pracę 2021-05-30 Pobierz ogłoszenie
Centrum Komputerowe programista umowa o pracę 2021-05-30 Pobierz ogłoszenie
Wydział Nauk Społecznych / Sekretariat pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-05-30 Pobierz ogłoszenie
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-05-30 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zamówień Publicznych pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-05-31 Pobierz ogłoszenie
Biuro Organizacyjne pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-06-08 Pobierz ogłoszenie
Biuro Obsługi Uczelni/Sekcja Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów KD oraz audiowizualnej pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-06-11 Pobierz ogłoszenie
Oficyna Wydawnicza redaktor techniczny umowa o pracę 2021-06-18 Pobierz ogłoszenie
Centrum Komputerowe programista umowa o pracę 2021-06-15 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczleni kierownik działu zarządzania nieruchomościami umowa o pracę 2021-06-09 Pobierz ogłoszenie
Centrum Komputerowe programista umowa o pracę 2021-06-23 Pobierz ogłoszenie
Centrum Komputerowe programista umowa o pracę 2021-06-23 Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót budowlanych umowa o pracę 2021-07-16 Pobierz ogłoszenie
Wydział Mechaniczny pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-07-09 Pobierz ogłoszenie
Instytut Nauk Medycznych pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-06-30 Pobierz ogłoszenie
Sekcja Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemow KD oraz audiowizualnej pracownik administracyjny umowa o pracę 14 lipca Pobierz ogłoszenie
Instytut Nauk o Zdrowiu, Katedra Anatomii i Histologii pracownik inżynieryjno-techniczny umowa o pracę 2021-07-09 Pobierz ogłoszenie
Centrum Komputerowe informatyk umowa o pracę 2021-07-12 Pobierz ogłoszenie
Centrum Komputerowe programista umowa o pracę 2021-07-12 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczleni pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-07-14 Pobierz ogłoszenie
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-07-23 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zamówień Publicznych pracownik administracyjny umowa o pracę i umowa o pracę na zastępstwo - 2 etaty 2021-07-09 Pobierz ogłoszenie
BZNiOU / Dział Zarządzania Nieruchomościami inspektor nadzoru robót budowlanych umowa o pracę 2021-07-16 Pobierz ogłoszenie
Biuro Obsługi Studenta pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-07-23 Pobierz ogłoszenie
BZNiOU / Dział Zarządzania Nieruchomościami pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-07-16 Pobierz ogłoszenie
BZNiOU / Dział Zarządzania Nieruchomościami pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-07-16 Pobierz ogłoszenie
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii konsultanta w projekcie Enterprise Europe Network umowa o pracę 2021-07-30 Pobierz ogłoszenie
Sekcji Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów KD oraz audiowizualnej /BZNiOU referent umowa o pracę 2021-07-27 Pobierz ogłoszenie
Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki pracownik inżynieryjno-technicznego umowa o pracę 2021-08-21 Pobierz ogłoszenie
BZNiOU / Sekcja Obsługi Porządkowej pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-08-03 Pobierz ogłoszenie
Dział Spraw Studenckich pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-08-20 Pobierz ogłoszenie
Centrum Symulacji Medycznej pracownik inżynieryjno-techniczny umowa o pracę - 2 etaty 2021-08-20 Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót budowlanych umowa o pracę 2021-08-27 Pobierz ogłoszenie
Instytut Nauk o Zdrowiu pracownik inżynieryjno-techniczny umowa o pracę 2021-09-10 Pobierz ogłoszenie
BZNiOU/Sekcja Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemow KD oraz audiowizualnej referent umowa o pracę 2021-08-13 Pobierz ogłoszenie
Instytut Sztuk Wizualnych laborant inżynieryjno - techniczny umowa o pracę 2021-09-24 Pobierz ogłoszenie
Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum pracownik administracyjny w grupie inżynieryjno-technicznej umowa o pracę 2021-09-17 Pobierz ogłoszenie
Instytut Nauk Bilogicznych/Katedra Biotechnologii pracownik inżynieryjno-techniczny umowa o pracę 2021-09-20 Pobierz ogłoszenie
Dział Kształcenia pracownik administracyjny umowa o pracę 2021-10-08 Pobierz ogłoszenie
Centrum Symulacji Medycznej pracownik inżynieryjno-techniczny umowa o pracę 2021-10-22 Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni portier umowa o pracę 2021-10-17 Pobierz ogłoszenie Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Informacje o uczelni > Pracownicy > Konkursy dla pracowników niebedących nauczycielami akademickimi