Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Konkursy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMIJednostka organizacyjnaStanowiskoOpisTermin składania wnioskówLink do ogłoszenia
Dział Finansówpracownik administracyjny 2019-05-31Pobierz ogłoszenie
Wydział Prawa i Administracji pracownik technicznyinformatyk 2019-05-24Pobierz ogłoszenie
Biuro Współpracy z Zagranicą pracownik administracyjny umowa na zastępstwo2019-05-16Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót budowlanychumowa o pracę w wymiarze pełnego etatu2019-05-30Pobierz ogłoszenie
Biuro Realizacji Projektówpracownik administracyjny umowa o pracę2019-05-28Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni portierumowa o pracę2019-05-22Pobierz ogłoszenie
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiegostanowisko biblioteczneumowa o pracę2019-06-14Pobierz ogłoszenie
LOIiWA Sp. z o.o. w Kalsku członka zarządu - prezesa zarządu LOIiWA Sp. z o.o.Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym2019-06-17Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządznia Nieruchomościami i Obsługi Uczelni Koordynator ds. Wdrożenia Systemu Kontroli Dostępu i Ochrony Mieniaumowa o pracę - 1/2 etatu 2019-06-28Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni Referent ds. nieruchomościumowa o pracę2019-06-19Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni portierumowa o pracę2019-07-15Pobierz ogłoszenie
Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznejpracownik technicznyumowa o pracę2019-09-02Pobierz ogłoszenie
Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznejpracownik informatyczno-technicznyumowa o pracę2019-09-02Pobierz ogłoszenie
Z-ca Kanclerza ds. Domów Studenckich i Inwestycjikierownik Domu Studenckiegoumowa o pracę2019-08-09Pobierz ogłoszenie
Dział Księgowościpracownik administracyjny umowa o pracę2019-08-09Pobierz ogłoszenie
Dział Księgowościpracownik administracyjny umowa o pracę2019-08-16Pobierz ogłoszenie
Labolatorium Środowiskowe Kompatybilności Elektromagnetycznejpracownik technicznyumowa o pracę na okres próbny 12 m-cy2019-09-10Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót sanitarnych umowa o pracę2019-09-30Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót budowlanychumowa o pracę 2019-09-30Pobierz ogłoszenie
Dział Spraw Studenckichpracownik administracyjny umowa o pracę2019-09-20Pobierz ogłoszenie
Dział Finansowypracownik administracyjny umowa na zastępstwo2019-09-26Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Elektrycznejpracownik technicznyumowa o pracę2019-10-02Pobierz ogłoszenie
Wydział Ekonomii i Zarządzaniapracownik administracyjny umowa na zastępstwo2019-10-11Pobierz ogłoszenie
Instytut Ekonomii i Finansówpracownik administracyjny umowa o pracę na okres próbny2019-10-30Pobierz ogłoszenie
Wydział Ekonomii i Zarządzaniapracownik administracyjny umowa na zastępstwo2019-11-14Pobierz ogłoszenie
Wydział Mechanicznypracownik badawczo-technicznyumowa o pracę2019-11-25Pobierz ogłoszenie
Sekcja BHPspecjalista sekcji BHPumowa o pracę2019-11-30Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Środowiskapracownik badawczo-technicznyumowa o pracę 2019-12-02Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Środowiskapracownik badawczo-technicznyumowa o praacę 2019-12-02Pobierz ogłoszenie
Dział Księgowościpracownik administracyjny umowa o pracę 2019-12-06Pobierz ogłoszenie
Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami informatykumowa o pracę2019-12-17Pobierz ogłoszenie
Dział Zaopatrzenia pracownik administracyjny umowa o pracę2019-12-11Pobierz ogłoszenie
Dział Zaopatrzenia pracownik administracyjny umowa na zastępstwo2019-12-11Pobierz ogłoszenie
Dział Osobowypracownik administracyjny umowa na zastępstwo2019-12-31Pobierz ogłoszenie
Instytut Budownictwakierownik laboratoium umowa o pracę2019-01-09Pobierz ogłoszenie
Instytut Psychologiipracownik administracyjny umowa o pracę 1/4 etatu2019-12-31Pobierz ogłoszenie
Kancelaria Ogólnapracownik administracyjny umowa o pracę2020-01-03Pobierz ogłoszenie
Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami informatykumowa o pracę 2020-01-03Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Środowiskapracownik badawczo-technicznyumowa o pracę2020-01-21Pobierz ogłoszenie
Sekcja BHPspecjalista BHPumowa o pracę 2020-01-17Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni pracownik administracyjny umowa na zastępstwo2020-01-24Pobierz ogłoszenie
Dział ds. Inwentaryzacji pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-01-24Pobierz ogłoszenie
Zakład Medycyny Sądowejpracownik administracyjny umowa o prace 2020-02-14Pobierz ogłoszenie
Szkoły Doktorskiepracownik administracyjny umowa o pracę2020-02-13Pobierz ogłoszenie
Instytut Nauk Prawnych pracownik administracyjnyumowa o pracę2020-02-13Pobierz ogłoszenie
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatykipracownik administracyjny umowa o pracę2020-02-21Pobierz ogłoszenie
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologiipracownik administracyjny umowa o pracę2020-02-18Pobierz ogłoszenie
Dział Spraw Studenckichpracownik administracyjnyumowa o pracę2020-02-27Pobierz ogłoszenie
Instytut Budownictwakierownik laboratorium umowa o pracę2020-03-06Pobierz ogłoszenie
Pełnomocik ds. Osób z Niepełnosprawnościami pracownik administracyjnyzatrudnienie w ramach projektu2020-03-05Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji samodzielny referentumowa o pracę 2020-03-10Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni - Sekcja Obsługi Technicznejkonserwator - hydraulikumowa o pracę 2020-03-31Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni - Sekcja Obsługi TechnicznejReferent ds. nieruchomościumowa o pracę w wymiarze1/2 etatu2020-03-27Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji Inspektor nadzoru robót budowlanychumowa o pracę 2020-06-15Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót sanitarnych umowa o pracę2020-06-15Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Środowiskapracownik badawczo-techniczny umowa o pracę 2020-06-30Pobierz ogłoszenie
Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy w Łagowiepracownik administracyjny umowa o pracę 2020-06-26Pobierz ogłoszenie
Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy w Łagowiekonserwator umowa o pracę w wymiarze1/2 etatu2020-06-26Pobierz ogłoszenie
Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy w Łagowiesprzątaczkaumowa o pracę w wymiarze1/2 etatu2020-06-26Pobierz ogłoszenie
Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicumpracownik inżynieryjno-technicznyumowa o pracę2020-07-10Pobierz ogłoszenie
Centralne Laboratorium w Instytucie Inżynierii Środowiskapracownik administracyjny - laborantumowa na zastępstwo2020-07-14Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót budowlanychumowa o pracę 2020-07-30Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót sanitarnych umowa o pracę 2020-07-30Pobierz ogłoszenie
Instytut Inżynierii Mechanicznejpracownik inżynieryjno-technicznyumowa o pracę2020-07-15Pobierz ogłoszenie
Instytut Nauk Medycznychpracownik administracyjny umowa o pracę 2020-07-31Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczlenipracownik administracyjnyumowa o pracę2020-07-24Pobierz ogłoszenie
Collegium Medicum - sekretariatpracownik administracyjnyumowa o pracę2020-08-14Pobierz ogłoszenie
Collegium Medicum - dziekanatpracownik administracyjnyumowa o pracę2020-08-24Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelnikonserwator w Domach Studenckich Kampusu Bumowa o pracę w wymiarze1/2 etatu2020-08-13Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi UczelniKierownik Sekcji Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów Kontroli Dostępu oraz Audiowizualnejumowa o pracę2020-08-14Pobierz ogłoszenie
Wydział Humanistyczny Kierownik Dziekanatu umowa o pracę 2020-08-21Pobierz ogłoszenie
Wydział Humanistyczny samodzielny referentumowa o pracę2020-08-21Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczlenipracownik administracjnyumowa o pracę2020-08-28Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi UczelniKierownik Sekcji Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów Kontroli Dostępu oraz Audiowizualnejumowa o pracę 2020-09-04Pobierz ogłoszenie
Biuro Promocjipracownik administracyjnyumowa o pracę2020-09-04Pobierz ogłoszenie
Biuro Prasowepracownik administracyjny umowa o pracę2020-09-25Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi UczelniKierownik Sekcji Obsługi Technicznych i Informatycznych Systemów Kontroli Dostępu oraz Audiowizualnejumowa o pracę2020-09-18Pobierz ogłoszenie
Centrum Komputerowepracownik administracyjnyumowa o pracę 2020-09-15Pobierz ogłoszenie
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatykipracownik administracyjny umowa o pracę2020-09-30Pobierz ogłoszenie
Biuro Zarządznia Nieruchomościami i Obsługi Uczelni pracownik administracyjnyumowa o pracę 2020-09-25Pobierz ogłoszenie
Dział Inwestycji inspektor nadzoru robót budowlanychumowa o pracę2020-10-16Pobierz ogłoszenie
Dział Zaopatrzenia pracownik administracyjny umowa o pracę 2020-10-06Pobierz ogłoszenie Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Informacje o uczelni > Pracownicy > Konkursy dla pracowników niebedących nauczycielami akademickimi