Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Odpowiedzi kandydata na stanowisko Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego z dnia 10 czerwca 2020 roku

Pytanie Pana Profesora dr hab. Andrzeja Maciejewskiego:

 

Moje pytanie dotyczy strategii rozwoju uczelni. Czy celem przyszłych władz będzie dążenie do tego by nasza uczelnia była uniwersytetem (a nie wyższą szkołą zawodową). Jeżeli tak, to jakie konkretne działania w tym kierunku podejmą przyszłe władze rektorskie.

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z moim programem, celem strategicznym jest utrzymanie pełnych praw akademickich Uniwersytetu. Zatem podstawowym zadaniem będzie jak najlepsze przygotowanie dyscyplin do ewaluacji jakości działalności naukowej w 2022 r. Głównym działaniem władz uczelni będzie wspieranie publikacji wysoko punktowanych, poprzez stworzenie systemu ułatwiającego ich finansowanie, z drugiej strony autorzy takich publikacji będą mogli liczyć na dodatkowe wynagrodzenie. W zakresie drugiego kryterium ewaluacji przygotowany zostanie system wsparcia osób występujących o granty i projekty realizowane z przemysłem, unijne i inne. Również w tym przypadku stworzony zostanie system motywacyjny nagradzania pracowników składających wnioski. Ułatwimy dysponowanie środkami pozyskanymi przez kierowników projektów. Przewidujemy prowadzenie cyklicznych szkoleń podnoszących kompetencje w przygotowywaniu wniosków dla wszystkich pracowników. Utworzymy wyodrębniony fundusz zabezpieczający, konieczny w niektórych projektach wkład własny.

Pytanie Pana dr hab. Jarosława Dudka, prof. UZ:

 

Szanowny Panie Profesorze jakie są Pańskie plany jako Rektora wobec uczelnianych ośrodków wypoczynkowych, w szczególności funkcjonujących przez cały rok? Uważam, że w rysującej się perspektywie ograniczeń zagranicznych wyjazdów turystycznych mogą one być alternatywą dla wypoczynku pracowników i ich rodzin. Dla studentów i doktorantów są one również miejscem integracji i aktywności naukowej.

 

Odpowiedź:

 

Zgadzam się z Panem Profesorem, że w obecnej sytuacji i rysującej się perspektywie ograniczeń, nasze ośrodki stają się atrakcyjną alternatywą, zwłaszcza ten w Łagowie. Niestety, nie wszystkie spełniają warunki wynikające z obecnych ograniczeń. W celu poprawy sprawności zarządzania zamierzam powołać spółkę celową, która będzie gospodarować ośrodkami wypoczynkowymi. Oczywiście w miarę posiadanych środków prowadzone będą prace remontowe podnoszące standard obiektów.

Pytanie Pani mgr Beaty Brzozowskiej:

 

Szanowny Panie Profesorze, jako Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Językowego uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do poniższych pytań:

  1. Czy widzi Pan możliwość i potrzebę zwiększenia liczby godzin zajęć z języka obcego w ramach lektoratów?
  2. Czy istnieje możliwość wprowadzenia obowiązku nauczania drugiego języka obcego w ramach lektoratów (takie rozwiązania istnieją na wielu innych uczelniach)?
  3. Jaką rolę nauczania online widzi Pan w przyszłości, kiedy powrócimy do funkcjonowania uczelni sprzed epidemii?

 

Odpowiedź:

 

Kształcenie językowe jest oczywiście bardzo ważną częścią procesu dydaktycznego i bardzo chciałbym, aby nasi studenci mieli jak najwięcej zajęć z języków obcych. W aktualnej sytuacji niestety nie stać nas na zwiększenie liczby godzin z lektoratów. W przypadku wprowadzenia obowiązkowego nauczania drugiego języka obcego przeszkodą są również względy finansowe. Myślę, że rozwiązaniem, stosowanym już od lat przez inne uczelnie, byłoby zaproponowanie studentom nauki drugiego języka obcego za niewielką opłatą. Nauczanie online na pewno stanie się stałą częścią procesu dydaktycznego, po pierwsze dlatego, że nie wiemy czy ze względów epidemicznych nie będziemy prowadzić zajęć w tej formule w nowym roku akademickim, po drugie uważam, że wiele form zajęć może odbyć się zdalnie np. seminaria dyplomowe i obrony prac. Wprowadzimy ujednolicone narzędzia do nauczania zdalnego i będziemy prowadzić szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi oprogramowania.

Pytanie Pana dr Roberta Dylewskiego:

 

Szanowny Panie Profesorze, w zamierzeniach na teraz i najbliższe dwa lata napisał Pan, że "Celem strategicznym jest utrzymanie pełnych praw akademickich. W końcowym okresie przygotowań do parametryzacji, którą przewidziano w 2022 roku, priorytetem będzie udzielenie wszechstronnego wsparcia autorom publikacji wysoko punktowanych i stworzenie systemu motywacyjnego doceniającego wydanie najlepszy prac." Czy mógłbym prosić o więcej informacji o wsparciu dla autorów i systemie motywacyjnym?

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z założeniami mojego programu zamierzam udzielić wszechstronnego wsparcia autorom publikacji wysoko punktowanych na etapie procesu wydawniczego i w razie potrzeby dofinansowując ich wydanie. Autorzy najwyżej punktowanych publikacji otrzymają okresowe dodatki do wynagrodzeń. Zamierzam ogłaszać cykliczne konkursy na finansowanie ze środków rektora publikacji wysoko punktowanych, zwłaszcza interdyscyplinarnych.

Do pobrania
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Uczelniana Komisja Wyborcza > Ogłoszenia > Odpowiedzi kandydata na stanowisko Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT