Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Pełnomocnik ds. Dostępności

na Uniwersytecie Zielonogórskim

dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ

e-mail: e.skorek@wlnz.uz.zgora.pl

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Dostępności na Uniwersytecie Zielonogórskim należy:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez UZ;
 2. opracowanie  i  uaktualnianie  regulaminu  zapewnienia  osobom  ze  szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej na UZ;
 3. analiza procedur funkcjonujących w UZ zapewniających wygodę użytkownikom ze szczególnymi potrzebami;
 4. przeprowadzanie  lub  zlecanie  audytów  dostępności  UZ  (diagnozowanie  miejsc, w których trzeba zapewnić/poprawić dostępność);
 5. przygotowanie  i  koordynacja  wdrożenia  planu  działania  na  rzecz  poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez UZ, zgodnie z  minimalnymi  wymaganiami  określonymi  w  art.  6 Ustawy   o   zapewnianiu dostępności;
 6. monitorowanie działalności UZ w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 7. przedstawianie Rektorowi  bieżących  informacji  o  podejmowanych  działaniach i zakresie realizowanych zadań;
 8. opiniowanie rozwiązań z zakresu dostępności;
 9. nadzorowanie przygotowania i aktualizowania deklaracji dostępności;
 10. nadzorowanie przygotowania raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 11. koordynowanie pracami zespołu ds. dostępności.

 

Pełnomocnik ds. Dostępności na Uniwersytecie Zielonogórskim podlega Prorektorowi ds. Rozwoju i Finansów.
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Rozwój > Pełnomocnik ds. Dostępności