Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Druki do pobrania

OGŁOSZENIE

członkowie PKZP

W dniu 9 września 2020 roku (środa) o godz. 1515 w sali nr 106, budynek A-29 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Szafrana 4a (kampus A) odbędzie się zwyczajne walne zebranie delegatów poszczególnych grup pracowniczych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie bilansu za rok 2019.
  2. Zatwierdzenie sprawozdania za rok 2019.
  3. Sprawy różne

Przy braku quorum następny termin zebrania 9 września 2020 roku godz. 1530.

 


Zarząd PKZP

INFORMACJE

Wszyscy członkowie PKZP proszeni są o podanie swojego numeru konta na:

  • wniosku o pożyczkę,
  • wniosku o skreślenie,
  • wniosku o zwrot 50% wkładów.

W związku z likwidają obrotów gotówkowych w kasie PKZP przez Zarząd, zobowiązuje się członków, którzy samodzielnie rozliczają się wobec kasy do dokonywania wpłat na rachunek bankowy PKZP:

 

73 1500 1810 1218 1001 7067 0000
Santander Bank Polska S.A.
4 Oddział w Zielonej Górze,
al. Wojska Polskiego 25

65-001 Zielona Góra

 

Wszelkie wypłaty będą odbywać się drogą elektroniczną poprzez bank na konta osobiste członków.

 

Dla członków, którzy nie posiadają konta, na zlecenie Zarządu bank będzie wysyłał  gotówkę na adres domowy członka drogą pocztową.


Komunikat

Członkowie ubiegający się o samodzielną spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki ratalnej zobowiązani są do uzasadnienia wniosku oraz uzyskania pisemnej zgody poręczycieli.


Skład Zarządu

 

Zarząd PKZP:

Iwona Borowczak- przewodnicząca,

Ewa Lisiecka-Golusik - skarbnik,

Urszula Skiruk - sekretarz.

 

Komisji Rewizyjnej PKZP:

Piotr Gawłowicz - przewodniczący,

Regina Ułasik-Kancelarczyk - sekretarz,

Ela Krajniak - Kiel  - członek.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących decyzji Zarządu PKZP udziela Iwona Borowczak - przewodnicząca pod numerem telefonu (68) 328 28 78.

 

W związku z respektowaniem przez władze Uczelni kodeksu pracy każdy pracownik musi mieć wypłacone miesięczne pobory nie mniejsze niż minimum socjalne, niektórym członkom nie potrąca się zobowiązań płatniczych względem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Wyżej wymienionych członków zobowiązuje się do uregulowania należnej wpłaty na rachunek bankowy PKZP nr 73 1500 1810 1218 1001 7067 0000 Santander Bank Polska S.A. 4 Oddział w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 25 65-001 Zielona Góra w ciągu 7 dni od daty otrzymania poborów.

 

Informacji o stanie konta członka udziela księgowa PKZP - Pani Beata Karpińska (ul. Licealna 9, pokój 206, tel. 2204)

 

 

Skreślenie z listy członków Kasy

Członkowie PKZP, którzy nie przestrzegają regulaminu kasy (dotyczy osób, którym nie potrąca się z listy płac składki członkowskiej i spłaty pożyczki) będą skreślani z listy członków po zrównaniu się wysokości zadłużenia ze zgromadzonym wkładem członkowskim.

 

Gdzie i kiedy składać wnioski?

Zarząd PKZP informuje, że wnioski o pożyczki na dany miesiąc, prolongaty spłat oraz inne pisma należy składać do 05-go każdego następującego po sobie miesiąca w:

 

Dziale Osobowym ul. Licealna 9, pokój 12

 

Jeżeli członek ubiegający się w danym miesiącu o pożyczkę spełnia warunki jej przyznania to otrzymuje pożyczkę do 20-go danego miesiąca.

Przyznana pożyczka przekazana jest na bankowe konto osobiste członka.
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Informacje o uczelni > Pracownicy > Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa