Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

prof. dr hab. Beata Gabryś

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych

b_gabrys-2016.jpg

 

Prof. dr hab. Beata Gabryś ukończyła studia wyższe w 1984 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bezpośrednio po studiach podjęła pracę jako nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, a następnie, w 1986 roku – w Katedrze Entomologii Rolniczej (obecnie: Katedra Ochrony Roślin) Akademii Rolniczej (obecnie: Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu. Z Zieloną Górą związała się w 2001 roku rozpoczynając aktywność naukowo-dydaktyczną w ówczesnym Instytucie Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Obecnie kieruje Katedrą Botaniki i Ekologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Droga naukowa rozpoczęta w 1986 roku zaowocowała uzyskaniem w 1991 roku stopnia doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konsekwencją dalszej pracy było otrzymanie stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii – zoologii w 2000 roku na podstawie decyzji Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz, w 2009 roku, tytułu naukowego profesora nauk biologicznych w wyniku procedury przeprowadzonej na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej badania naukowe wpisują się w jeden z nurtów studiów ekologicznych, określany jako ekologia biochemiczna, opisująca biochemiczne aspekty interakcji między organizmami oraz między organizmami a środowiskiem. Prace naukowe dotyczą reakcji behawioralnych mszyc w odpowiedzi na działanie allelozwiązków roślinnych. Szczególnym wątkiem tych badań jest poznawanie mechanizmu żerowania mszyc w zależności od ich przynależności systematycznej oraz kręgu roślin żywicielskich, co przyczynia się do wzbogacenia wiedzy o koewolucji roślin i owadów o kłująco-ssącym aparacie gębowym. Oprócz walorów poznawczych, właściwych badaniom podstawowym, prace mają również wartość aplikacyjną. Poznanie mechanizmów leżących u podstawy wyboru i akceptacji roślin żywicielskich przez mszyce otwiera drogę do opracowania przyjaznych środowisku metod ograniczania liczebności tych owadów w uprawach rolniczych. Badania nad wpływem naturalnych i strukturalnie modyfikowanych allelozwiązków na zachowanie mszyc umożliwiają wykrycie potencjalnych deterentów pokarmowych o wysokiej specyfice działania. Wyniki badań zostały opublikowane w ponad 80. artykułach naukowych, 10. rozdziałach prac monograficznych i posłużyły do uzyskania 15 patentów. 

 

Prof. Beata Gabryś pełniła i pełni różne funkcje administracyjne i społeczne, m. in. Prodziekana ds. Nauki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ (2002-2007) i Wydziału Nauk Biologicznych UZ (2007-2016) oraz jest członkiem Rady Naukowo–Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" (od 2003 roku) oraz członkiem Rady Programowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (od 2009 roku).

 

Powrót
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > prof. dr hab. Beata Gabryś
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT