Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Projekty unijne

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM
Programowanie 2014-2020

Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego

Projekt złożony w programie: EFRR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze, nr projektu: POIR.04.01.02-00-0064/17

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Mechaniczny/ dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Strona informacyjna: http://www.wm.uz.zgora.pl/index.php/przemysl-wydzial/projekty

Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - Program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt złożony w programie: EFS POWER 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr projektu: POWR. 03.05.00-00-Z014/18

Osoba (dział) prowadząca (-y): Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracą z Gospodarką/ Biuro Realizacji Projektów UZ

Zintegrowany Program kształcenia na UZ

Projekt złożony w programie: EFS POWER 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr projektu: POWR. 03.05.00-00-Z007/17

Osoba (dział) prowadząca (-y): Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracą z Gospodarką/ Biuro Realizacji Projektów Uniwersytetu Zielonogórskiego/ dr hab. inż. Andrzej Pieczyński , prof. UZ
Strona informacyjna: https://www.wpps.uz.zgora.pl/nauka/projekty-i-granty/zintegrowany-program-ksztalcenia-na-uniwersytecie-zielonogorskim/

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznych na UZ

Projekt złożony w programie: EFS POWR 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, nr projektu: POWR.05.03.00-00-0002/18

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu/ mgr inż.Agnieszka Żeromska

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla pielęgniarstwa UZ

Projekt złożony w programie: EFS POWR 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, nr projektu: POWR.05.03.00-00-0084/17

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu/ mgr inż.Agnieszka Żeromska
Strona informacyjna: https://www.wlnz.uz.zgora.pl/mcsm/

Porozumienie bez barier

Projekt złożony w programie: EFS, POWER, III Oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr projektu: POWER.03.01.00-00-T095/18

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu/ dr Katarzyna Kochan
Strona informacyjna: http://www.bezbarier.uz.zgora.pl/index.php/kalendarium

Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej

Projekt złożony w programie: EFS, POWER, III Oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr projektu: POWER.03.01.00-00-T013/18

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Humanistyczny/ dr hab. Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, prof. UZ
Strona informacyjna: https://www.polski.wh.uz.zgora.pl/o-nas-2/

Stop Dysfonii!

Projekt złożony w programie: EFS, POWER, III Oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr projektu: POWER.03.01.00-00-T0108/18

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu/ dr hab. Ewa Skorek , prof. UZ
Strona informacyjna: http://www.stopdysfonii.uz.zgora.pl/

PolFEL. Polski Laser na swobodnych elektronach

Projekt złożony w programie: EFRR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, nr projektu: POIR.04.02.00-00-B002/18

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ/ dr hab. inż. Paweł Szcześniak,prof. UZ
Strona informacyjna: https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/polski-laser-swobodnych-elektronach-coraz-blizej

Eine Plattform fr SmartGrid Untersuchung und Testen von Energie Management und Balancieren Algorithmen. / Platforma do badań nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania algorytmów zarządzania i balansowania energią.

Projekt złożony w programie: EWT, Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020, OP IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji, Cel 6 Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego, nr projektu: 85024423

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ / dr inż. Piotr Powroźnik
Strona informacyjna: http://www.imei.uz.zgora.pl/projekty/pp/projektopis.html

Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB

Projekt złożony w programie: EWT, Polska Brandenburgia, INTERREG VA, nr projektu: 85016304

Osoba (dział) prowadząca (-y): Biuro Realizacji Projektów Uniwersytetu Zielonogórskiego/ dr inż. Anna Staszczuk
Strona informacyjna: http://www.projekt-energie.eu

Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców

Projekt złożony w programie: EFS, POWER, III Oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr projektu: POWR.03.01.00-00-K394/16; okres realizacji 01.01.2017 r.- 30.06.2019 r.; kwota dofinansowania 1 222 560,00 pln

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ/ dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
Strona informacyjna: http://www.ib.uz.zgora.pl/studia-projekt_index.html

Program podnoszenia kompetencji studentów kierunku Informatyka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt złożony w programie: EFS, POWER, III Oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr projektu: POWR.03.01.00-00-K045/16

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ/ dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Strona informacyjna: https://www.wiea.uz.zgora.pl/index.php/edukacja/podnoszenie-kompetencji

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiatach: Wschowskim (nr proj. RPLB.08.04.01-08-0009/16), Krośnieńskim (nr proj. RPLB.08.04.01-08-0014/16), Nowosolskim (nr proj. RPLB.08.04.01-08-0021/16), Żarskim (nr proj. RPLB.08.04.01-08-0007/16), Międzyrzeckim (nr proj. RPLB.08.04.01-08-0020/16), Zielonogórskim (nr proj. RPLB.08.04.01-08-0006/16), Słubickim (nr proj. RPLB.08.04.01-08-0023/16), Strzelecko- Drezdeneckim (nr proj. RPLB.08.04.01-08-0018/16), Świebodzińskim (nr proj. RPLB.08.04.01-08-0001/16). W szkołach: w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie (nr proj. RPLB.08.04.01-08-0016/16), w ZS CKR im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku (nr proj. RPLB.08.04.01-08-0008/16), w ZS CKR w Kamieniu Małym (nr proj. RPLB.08.04.01-08-0017/16)

Projekt złożony w programie: EFS, oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Osoba (dział) prowadząca (-y): Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką/ Biuro Realizacji Projektów UZ/ WEIiA, WM, WEiZ, WBAiIŚ, Wydz. Zamiejscowy
Strona informacyjna: http://www.wzs.uz.zgora.pl/msz/768-modernizacja-szkolnictwa-zawodowego

Programowanie 2007 - 2013

Numerical tools for astrophysics of company objects

Projekt złożony w programie: POiG Priorytet I, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, nr projektu: POIG.02.03.00-00-028/08

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Fizyki i Astronomii/ dr hab. Dorota Rosińska

System wizualizacji orbit sztucznych satelitów Ziemi oraz trajektorii sond kosmicznych w Układzie Słonecznym

Projekt złożony w programie: POiG Priorytet I Działanie: 1.1 Poddziałanie: 1.1.3, nr projektu: POIG.02.03.00-00-028/08

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Fizyki i Astronomii/ dr Olaf Maron
Strona informacyjna: http://astro.ia.uz.zgora.pl/?q=pl/node/500

Przygotowanie infrastruktury Uniwerystetu Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kierunków kształcenia

Projekt złożony w programie: LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Priorytet IV Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej, nr projektu: RPLB.04.02.01-08-001/12

Osoba (dział) prowadząca (-y): Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych/ Dział Inwestycji
Strona informacyjna: http://www.uz.zgora.pl/rozwoj/docs/dpu/nowe_kierunki-informacja.pdf

Biznes w nauce, nauka w biznesie- rozwój pracowników firm i jednostek naukowych w województwie lubuskim

Projekt złożony w programie: POKL Priorytet VIII Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, nr projektu: UDA-POKL.08.02.01-08-011/08

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Ekonomii i Zarządzania/ dr hab. Bogdan Ślusarz
Strona informacyjna: http://www.bizneswnauce.uz.zgora.pl

Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt złożony w programie: POKL Priorytet IV Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, nr projektu:

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii/ mgr inż. Andrzej Majczak
Strona informacyjna: http://www.zamawiane.wmie.uz.zgora.pl

Akademicki Klub Integracji Społecznej

Projekt złożony w programie: POKL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społeczny, nr projektu: UDA-POKL.07.02.01-08-033/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu/ mgr inż. Rafał Olczak
Strona informacyjna: http://www.akis.uz.zgora.pl

I Dni Polsko- Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013/ Fundusz Małych Projektów, nr projektu: WTBR.03.01.00-54-018/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): mgr Barbara Krzeszewska- Zmyślony

Język jako klucz do współpracy - Status i prestiż języka sąsiada w polsko-saksońskim regionie przygranicznym

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Saksonia 2007-2013, nr projektu: 100092839

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Humanistyczny/ dr Tadeusz Zuchewicz
Strona informacyjna: http://www.wh.uz.zgora.pl/index.php/o-wydziale/projekty-miedzyinstytutowe/247-jezyk-jako-klucz-do-wspolpracy-status-i-prestiz-jezyka-sasiada-w-polsko-saksonskim-regionie-przygranicznym

Dolne Łużyce i południowa część województwa lubuskiego - krajobraz kulturowy w centrum Europy

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, nr projektu: WTBR.03.01.00-54-018/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Humanistyczny/ dr hab. Leszek Belzyt

Zaufanie ponad granicami

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013/ Fundusz Małych Projektów, nr projektu: WTBR.03.01.00-54-018/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu/ dr hab. Mariusz Kwiatkowski
Strona informacyjna: http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=941&Itemid=188&lang=de

Urban Creative Poles

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, nr projektu: WTBR.03.01.00-54-018/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Ekonomii i Zarządzania/ dr Sławomir Kotylak
Strona informacyjna: http://www.tv.uz.zgora.pl/index.php?warsztaty-urban-creative-poles

Współpraca UZ i BTU w zakresie zielonej energii

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, nr projektu: WTBR.03.01.00-54-018/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): Park Naukowo-Technologiczny/ mgr Katarzyna Skrzypek
Strona informacyjna: http://www.pnt.uz.zgora.pl/o-nas/projekty

Park Naukowo - Technologiczny

Projekt złożony w programie: LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Priorytet II Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw, nr projektu: RPLB.02.04.00-08-001/11

Osoba (dział) prowadząca (-y): Dyrektor Parku Naukowo - Technologicznego/ mgr Kinga Włoch
Strona informacyjna: http://www.pnt.uz.zgora.pl

Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIII Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, nr projektu: UDA-POIS.13.01-051/08

Osoba (dział) prowadząca (-y): Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych/ Dział Inwestycji

Lubuska Sieć Teleradiologii e-Zdrowie w diagnostyce obrazowej

Projekt złożony w programie: LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Priorytet I Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, nr projektu: RPLB.01.03.00-08-002/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): mgr inż. Katarzyna Łasińska/ Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych

Budowa Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt złożony w programie: LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Priorytet IV Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej, nr projektu: RPLB.04.02.01-08-001/12

Osoba (dział) prowadząca (-y): Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych/ Dział Inwestycji
Strona informacyjna: http://www.bu.uz.zgora.pl/indexg.html

Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego

Projekt złożony w programie: LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Priorytet II Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu, nr projektu: RPLB.02.05.00-08-001/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych/ Dział Inwestycji
Strona informacyjna: http://www.pnt.uz.zgora.pl/struktura/centrum-logistyczne

Language Garden - Opracowanie i próbna realizacja transgranicznego programu podniesienia kwalifikacji zawodowych u wychowawców przedszkolnych w celu wdrożenia w przedszkolach regionu edukacji językowej

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Priorytet III 3.1 Wspieranie projektów z zakresu kształcenia i zatrudnienia, nr projektu: WTBR.03.01.00-52-006/09

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Humanistyczny/ dr Agnieszka Olczak
Strona informacyjna: http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=420&Itemid=129&lang=pl;

X Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013/ Fundusz Małych Projektów, nr projektu: WTBR.03.01.00-54-018/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): mgr Barbara Krzeszewska- Zmyślony

IX Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Fundusz Małych Projektów, nr projektu: WTBR.03.01.00-54-018/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): mgr Barbara Krzeszewska- Zmyślony

VIII Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt złożony w programie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Fundusz Małych Projektów, nr projektu: WTBR.03.01.00-54-018/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): mgr Barbara Krzeszewska- Zmyślony
Strona informacyjna: http://www.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik12-2010/18.pdf

Zakup wyposażenia dla prac naukowo-badawczych związanych z tworzeniem baz danych o bioróżnorodności w województwie lubuskim

Projekt złożony w programie: LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY PRIORYTET III: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego DZIAŁANIE 3.3: Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, nr projektu: RPLB.03.03.00-08-002/11

Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy

Projekt złożony w programie: POKL 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr projektu: UDA-POKL.07.02.01-08-033/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu / dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ oraz dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ
Strona informacyjna: http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Projekt-badawczy-Zycie-Lubuszan.-Wspolczesnosc-i-przyszlosc

Podyplomowe studia kwalifikacyjne z etyki dla nauczycieli

Projekt złożony w programie: POKL 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, nr projektu: UDA-POKL.09.04.00-08-006/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Humanistyczny / dr Paweł Walczak
Strona informacyjna: http://www.etyka.uz.zgora.pl

Studia Podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne, Audyting oraz Ocena Energetyczna Budynków

Projekt złożony w programie: Projekt złożony w ramach POKL, 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, nr projektu: UDA-POKL.02.01.01-00-082/1

Osoba (dział) prowadząca (-y): WILiŚ/ dr Abdrahman Alsabry
Strona informacyjna: http://www.certyfikacja.wils.uz.zgora.pl/

Platforma Obsługi Nauki PLATON

Projekt złożony w programie: projekt złożony w partnerstwie z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w ramach POIG 2.3, nr projektu: POIG.02.03.00-00-028/08

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr inż. Janusz Baranowski
Strona informacyjna: http://www.platon.uz.zgora.pl

Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN

Projekt złożony w programie: projekt złożony w partnerstwie z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w ramach POIG 2.3, nr projektu: POIG.02.03.00-00-028/08

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr inż. Janusz Baranowski
Strona informacyjna: http://www.newman.pionier.net.pl/

Przebudowa Domu studenta Wcześniak w Zielonej Górze

Projekt złożony w programie: projekt złożony w ramach LRPO Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, nr projektu: RPLB.04.02.01-08-001/10

Osoba (dział) prowadząca (-y): Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych/ Dział Inwestycji
Strona informacyjna: http://www.wczesniak.uz.zgora.pl/

Unowocześnienie programów, poprawa jakości kształcenia oraz otwarcie nowej specjalności ekofizyka na kierunku fizyka w Uniwersytecie Zielonogórskim

Projekt złożony w programie: projekt złożony w ramach POKL, Działanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, nr projektu: UDA-POKL.04.01.01-00-041/09

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Fizyki i Astronomii / dr Marian Olszowy
Strona informacyjna: http://www.ekofizyka.wfa.uz.zgora.pl/

Profesjonalny pracownik

Projekt złożony w programie: projekt złożony w ramach POKL 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, nr projektu: UDA-POKL.08.01.01-08-023/09

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Humanistyczny / dr Paweł Truszkiewicz
Strona informacyjna: http://www.ifg.uz.zgora.pl/projekt/

Otwarte warsztaty komputerowe

Projekt złożony w programie: projekt złożony w ramach POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, nr projektu: UDA-POKL.09.01.02-08-087/09

Osoba (dział) prowadząca (-y): Wydział Fizyki i Astronomii / dr Marcin Kośmider
Strona informacyjna: http://owk.if.uz.zgora.pl/

Zróbmy coś razem - podnoszenie kwalifikacji pracowników. Projekt współpracy WEIT, UZ i firm woj. lubuskiego.

Projekt złożony w programie: Projekt złożony w programie POKL 8.1.2 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, nr projektu: UDA-POKL.08.01.02-08-030/08

Osoba (dział) prowadząca (-y): WEIT / dr inż. Bartłomiej Sulikowski
Strona informacyjna: http://www.zcr.uz.zgora.pl/

Zamawiane kształcenie na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż

Projekt złożony w programie: Projekt złożony w programie POKL 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, nr projektu: UDA-POKL.04.01.02-00-077/12

Osoba (dział) prowadząca (-y): Dział ds. Organizacji i Kształcenia

Wsparcie finansowe dla studentów studiów doktoranckich kierunków ścisłych i technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt złożony w programie: Projekt złożony w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w programie ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, nr projektu:POWR.03.05.00-00-Z007/17

Osoba (dział) prowadząca (-y): mgr Patrycja Nowicka

Nowy zawód - nowe możliwości - kompleksowe wsparcie pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych w woj. lubuskim

Projekt złożony w programie: Projekt złożony w programie POKL 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, nr projektu: UDA-POKL.08.01.02-08-030/08

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr hab. Bogdan Ślusarz
Strona informacyjna: http://www.wez.uz.zgora.pl/www/

Programowanie 2004 - 2006

Regionalna Sieć Transferu Technologii - RSTT

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy ), nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z007/17

Osoba (dział) prowadząca (-y): Justyna Patalas
Strona informacyjna: http://www.rstt.uz.zgora.pl/

Sieć współpracy i wymiany wiedzy w zakresie działań edukacyjnych

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy ), nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z007/17

Osoba (dział) prowadząca (-y): Waldemar Woźniak

Stypendia dla studentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Zielonogórskiego - WEIiT

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy ), nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z007/17

Osoba (dział) prowadząca (-y): Dział Analiz i Planowania

Stypendia dla studentów studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy ), nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z007/17

Osoba (dział) prowadząca (-y): Dział Analiz i Planowania

Podnoszenie kwalifikacji językowych osób pracujących w woj. Lubuskim

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR( Priorytet II - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), nr projektu: Z/2.08/II/2.1/32/05/U/12/05

Osoba (dział) prowadząca (-y): Robert Wysocki
Strona informacyjna: http://ala.snhs.uz.zgora.pl/projekty/up/

Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu

Projekt złożony w programie: EFS (Projekt wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa). Celem jest przygotowanie czynnych nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu.

Osoba (dział) prowadząca (-y): Edyta Wysocka
Strona informacyjna: http://ala.snhs.uz.zgora.pl/projekty/sp07/

Studia podyplomowe Szkolny doradca zawodowy

Projekt złożony w programie: EFS (Projekt wspołfinansowny ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa). Celem jest przygotowanie nauczyciela do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie, nr projektu:

Osoba (dział) prowadząca (-y): Edyta Wysocka
Strona informacyjna: http://ala.snhs.uz.zgora.pl/projekty/dz07/

Zarządzanie jest sztuką - innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy ), nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z007/17

Osoba (dział) prowadząca (-y): Robert Wysocki
Strona informacyjna: http://www.wez.uz.zgora.pl/projekt/

Rozwój innowacji w województwie lubuskim - Platforma działań edukacyjnych

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy ), nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z007/17

Osoba (dział) prowadząca (-y): Waldemar Woźniak

Adaptacja pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Projekt złożony w programie: PHARE CBC 2003, nr projektu:

Osoba (dział) prowadząca (-y): Dział Analiz i Planowania, Dział Inwestycji

Ocena możliwości poprawy jakości zasobów wodnych w zbiornikach pokopalnianych i wodach podziemnych w Euroregionie Sprewa - Nysa - Bóbr

Projekt złożony w programie: INTERREG III A, nr projektu:

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr Barbara Jachimko

Modernizacja Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ZielMAN

Projekt złożony w programie: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z007/17

Osoba (dział) prowadząca (-y): Centrum Komputerowe, Janusz Baranowski
Strona informacyjna: http://www.zielman.pl/zielman2/

Kształcenie na odległość na kierunku Ochrona Środowiska

Projekt złożony w programie: Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich, nr projektu:

Osoba (dział) prowadząca (-y): Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, dr Artur Wandycz

Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego

Projekt złożony w programie: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z007/17

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr Brygida Cupiał, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Strona informacyjna: http://www.wez.uz.zgora.pl/ue/

Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii

Projekt złożony w programie: EFS, ZPORR ( Priorytet II - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy ), nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z007/17

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr Jarosław Gniazdowski

Modernizacja i rozwój laboratorium badawczego Instytutu Budownictwa UZ

Projekt złożony w programie: SPO WKP ( Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, Poddziałanie 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe), nr projektu: WKP_1/1.4.2/2/2005/161/262/546/2006/U

Osoba (dział) prowadząca (-y): dr hab.. Mieczysław Kuczma, prof.. UZ
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Projekty unijne