Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Rada Uczelni

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt.5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz §19 ust. 1 pkt. 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Rada Uczelni zgłasza kandydatów na Rektora.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Uczelni proponowanych kandydatów na Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencje 2020-2024.

 

Zgłoszenia można składać do 21 maja 2020 r. do godz. 12.00 w biurze Rady Uczelni przy ul. Licealnej 9, lub pod adresem mailowym radauczelni@uz.zgora.pl.

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Jerzy Ostrouch

Zgodnie z § 20 statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego w skład Rady Uczelni wchodzą:

 

  1. 6 członków powoływanych przez Senat, w tym 3 członków pochodzących ze wspólnoty Uniwersytetu i 3 pochodzących spoza wspólnoty Uniwersytetu;
  2. Przewodniczący samorządu studenckiego Uniwersytetu.

 

Są to:

  • Jerzy Ostrouch (prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim) – przewodniczący Rady Uczelni,
  • dr inż. Jarosław Gniazdowski  (Aeroklub Ziemi Lubuskiej),
  • prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Wydział Humanistyczny UZ),
  • Małgorzata Ragiel (dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze),
  • dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ  (Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ),
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ (Wydział Mechaniczny UZ),
  • Iga Górniak – przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UZ.

 

Kadencja pierwszej Rady będzie trwała do 31 grudnia 2020 r.

Kontakt

Z Radą Uczelni można skontaktować się również poprzez pocztę elektroniczną. Wysyłając wiadomość na adres:

radauczelni@uz.zgora.pl

Regulamin Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego

Załącznik do Uchwały nr 17 Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 1M, 05/05/20, 4 pobrań

Regulamin Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego (poprzednia wersja)

Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 801.4K, 28/10/19, 59 pobrań
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Rada Uczelni
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT