Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Rada Uczelni

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego przekazuję Pracownikom i Studentom Uczelni najlepsze życzenia na rozpoczynający się nowy rok akademicki 2020/2021.

 

Wszystkim Członkom Społeczności Akademickiej życzę pomyślnej pracy, która przysporzy osobistych sukcesów i będzie służyć wszechstronnemu rozwojowi Uczelni.

 

Studentom życzę zapału, wytrwałości i powodzenia w zdobywaniu wiedzy oraz pełnej realizacji celów edukacyjnych

 

Życzę, aby Nowy Rok Akademicki przyniósł Uczelni dalsze możliwości rozwoju, a Społeczności Akademickiej wiele osobistej satysfakcji.

 

Przewodniczący Rady Uczelni
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Jerzy Ostrouch

Zgodnie z § 20 statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego w skład Rady Uczelni wchodzą:

 

  1. 6 członków powoływanych przez Senat, w tym 3 członków pochodzących ze wspólnoty Uniwersytetu i 3 pochodzących spoza wspólnoty Uniwersytetu;
  2. Przewodniczący samorządu studenckiego Uniwersytetu.

 

Są to:

  • Jerzy Ostrouch (prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim) – przewodniczący Rady Uczelni,
  • dr inż. Jarosław Gniazdowski  (Aeroklub Ziemi Lubuskiej),
  • prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Wydział Humanistyczny UZ),
  • Małgorzata Ragiel (dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze),
  • dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ  (Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ),
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ (Wydział Mechaniczny UZ),
  • Iga Górniak – przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UZ.

 

Kadencja pierwszej Rady będzie trwała do 31 grudnia 2020 r.

Kontakt

Z Radą Uczelni można skontaktować się również poprzez pocztę elektroniczną. Wysyłając wiadomość na adres:

radauczelni@uz.zgora.pl

Regulamin Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego

Załącznik do Uchwały nr 17 Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 1M, 05/05/20, 43 pobrań

Regulamin Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego (poprzednia wersja)

Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 801.4K, 28/10/19, 77 pobrań
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Rada Uczelni