Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Równe traktowanie. Dostępność na UZ

Pełnomocnicy Rektora

Akty prawne

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Planu Równości Płci na Uniwersytecie Zielonogórskim na lata 2022 -2024
pdf, 635.2K, 06/07/22, 1017 pobrań

Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia i monitorowania Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 161.2K, 06/07/22, 1005 pobrań

Zarządzenie nr 208 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 293K, 26/05/22, 1169 pobrań

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Zielonogórskim

Załącznik do Zarządzenia nr 208 Rektora UZ z dnia 30.11.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 490.3K, 26/05/22, 1237 pobrań
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Rozwój > Równe traktowanie. Dostępność na UZ