Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego z przemysłem

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Park Naukowo – Technologiczny to 5 centrów; Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na Rzecz Nauki i Gospodarki, Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji ,,Technologie dla Zdrowia Człowieka’ wraz z inkubatorem technologicznym, Centrum Technologii Informatycznych oraz Inkubator Przedsiębiorczości.

Cele Parku Naukowo – Technologicznego to: tworzenie warunków do wykorzystania naukowego oraz przemysłowego potencjału regionu, pobudzanie rozwoju przemysłu i zaawansowanych technologii, wspomaganie przedsięwzięć mających na celu zbliżenie Polski,  w szczególności województwa lubuskiego do Unii Europejskiej.

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii  służy promocji i zacieśnianiu współpracy pomiędzy nauką a gospodarką poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji dla kadry kierowniczej, specjalistów, pracowników przedsiębiorstw, jak również pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji stanowi ogólnopolskie forum integracji przedsiębiorstw i uczelni. Powołane zostało 15 lipca 2014 roku przez 18 uczelni, 2 instytuty badawcze i 3 przedsiębiorstwa, jednym z partnerów założycieli jest Uniwersytet Zielonogórski. Liderami całej inicjatywy są Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Celem forum jest przygotowanie wspólnych projektów z ukierunkowaniem na aplikowanie o środki na realizację w obecnej perspektywie finansowania oraz wymiana informacji i doświadczeń jak również integracja potencjału jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w przemyśle.

www.iati.pl
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Rozwój > Współpraca z przemysłem