Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Uchwały Rady Uczelni

Rok 2021

Uchwała nr 21

z dnia 14.12.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowizorium budżetowego na rok 2022
pdf, 154.7K, 11/01/22, 19 pobrań

Uchwała nr 20

z dnia 14.12.2021r. w sprawie opinii dotyczącej zmian w statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 153.6K, 11/01/22, 18 pobrań

Uchwała nr 19

z dnia 29.11.2021r. w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wniesienia aportem do Spółki Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej 47 i 48 w Sulechowie
pdf, 317.6K, 11/01/22, 18 pobrań

Uchwała nr 18

z dnia 29.11.2021r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego
za okres 01.01.2021r.-31.12.2021r. oraz za okres 01.01.2022r.-31.12.2022r.
pdf, 182.3K, 11/01/22, 17 pobrań

Uchwała nr 17

z dnia 14.10.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 226.7K, 15/10/21, 176 pobrań

Uchwała nr 16

z dnia 14.10.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 213.2K, 15/10/21, 177 pobrań

Uchwała nr 15

z dnia 14.10.2021r. w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej użyczenia nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 269.2K, 15/10/21, 172 pobrań

Uchwała nr 14

z dnia 6.07.2021r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 169.6K, 15/10/21, 169 pobrań

Uchwała nr 13

z dnia 23.06.2021r. w sprawie opinii dotyczącej planu inwestycyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2021
pdf, 157.2K, 30/06/21, 357 pobrań

Plan inwestycyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2021

Załącznik do uchwały nr 13 Rady Uczelni, aktualizacja 21.05.2021r.
pdf, 155K, 08/07/21, 359 pobrań

Uchwała nr 12

z dnia 23.06.2021r. w sprawie opinii dotyczącej planu potrzeb remontowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2021
pdf, 158.5K, 30/06/21, 357 pobrań

Zestawienie potrzeb remontowych i konserwacyjnych obiektów UZ na rok 2021

Załącznik do uchwały nr 12 Rady Uczelni, aktualizacja 21.05.2021r.
pdf, 209.2K, 08/07/21, 356 pobrań

Uchwała nr 11

z dnia 23.06.2021r. w sprawie opinii dotyczącej zarządzania gospodarka finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 156.2K, 30/06/21, 366 pobrań

Zasady gospodarki finansowej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Załącznik do uchwały nr 11 Rady Uczelni, marzec 2021
pdf, 1M, 08/07/21, 345 pobrań

Uchwała nr 10

z dnia 23.05.2021r. w sprawie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2021
pdf, 155.5K, 30/06/21, 356 pobrań

Plan rzeczowo-finansowy na 2021r.

Załącznik do uchwały nr 10 Rady Uczelni
pdf, 1.7M, 08/07/21, 352 pobrań

Uchwała nr 9

z dnia 23.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2020 rok
pdf, 161.8K, 30/06/21, 350 pobrań

Uchwała nr 8

z dnia 23.05.2021r. w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2020 rok
pdf, 167.9K, 30/06/21, 346 pobrań

Uchwała nr 7

z dnia 23.06.2021r. w sprawie podziału zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2020 rok
pdf, 171.1K, 30/06/21, 348 pobrań

Uchwała nr 6

z dnia 23.06.2021r. w sprawie podziału zysku netto Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2020 rok
pdf, 166.3K, 30/06/21, 351 pobrań

Uchwała nr 5

z dnia 26.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2020 rok
pdf, 239.9K, 30/06/21, 348 pobrań

Uchwała nr 4

z dnia 27.05.2021r. w sprawie opinii dotyczącej projektu Strategii Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 164.8K, 01/06/21, 406 pobrań

Projekt Strategii Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2021-2030

Załącznik do Uchwały nr 4 Rady Uczelni z dnia 27.05.2021r.
pdf, 748.8K, 01/06/21, 407 pobrań

Uchwała nr 3

z dnia 21.04.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci gruntowej zabudowanej syanowiącej własność Uniwrsytetu Zielonogórskiego
pdf, 255.3K, 23/04/21, 449 pobrań

Uchwała nr 2

z dnia 21.04.2021r. w sprawie opinii dotyczącej zmian w Statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 1.1M, 23/04/21, 424 pobrań

Uchwała nr 1

z dnia 17.02.2021r. w sprawie opinii dotyczącej kandydatury na Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 156.9K, 23/04/21, 425 pobrań

Rok 2020

Uchwała nr 41

z dnia 9.12.2020r. w sprawie przyjecia sprawozdania z działalnosci Rady Uczelni w roku 2019 i 2020
pdf, 134.7K, 18/12/20, 442 pobrań

Uchwała nr 40

z dnia 9.12.2020r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2020-2024
pdf, 207.2K, 18/12/20, 444 pobrań

Uchwała nr 39

z dnia 9.12.2020r. w sprawie opinii dotyczącej prowizorium budżetowego na rok 2021
pdf, 141K, 18/12/20, 436 pobrań

Uchwała nr 38

z dnia 9.12.2020r. w sprawie opinii dotyczącej korekty planu inwestycyjnego Uniwersytetu Zielonogorskiego na rok 2020
pdf, 151.9K, 18/12/20, 431 pobrań

Uchwała nr 37

z dnia 27.08.2020r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2020-2024
pdf, 146.6K, 18/12/20, 447 pobrań

Uchwała nr 36

z dnia 6.07.2020r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2020-2024
pdf, 162.8K, 18/12/20, 444 pobrań

Uchwała nr 35

z dnia 24.06.2020r. w sprawie podziału zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym UZ za 2019 r.
pdf, 160.3K, 06/07/20, 493 pobrań

Uchwała nr 34

z dnia 24.06.2020r. w sprawie podziału zysku netto UZ za 2019 r.
pdf, 154.8K, 06/07/20, 464 pobrań

Uchwała nr 33

z dnia 24.06.2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UZ za 2019 r.
pdf, 231.3K, 06/07/20, 465 pobrań

Uchwała nr 32

z dnia 17.06.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
pdf, 274.9K, 06/07/20, 461 pobrań

Uchwała nr 31

z dnia 17.06.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność UZ
pdf, 274.7K, 06/07/20, 473 pobrań

Uchwała nr 30

z dnia 17.06.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność UZ
pdf, 223.9K, 06/07/20, 477 pobrań

Uchwała nr 29

z dnia 17.06.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie skarbowymi papierami wartościowymi – obligacjami
pdf, 201.4K, 06/07/20, 450 pobrań

Uchwała nr 28

z dnia 17.06.2020r. w sprawie opinii dotyczącej planu inwestycyjnego UZ na rok 2020
pdf, 141.5K, 06/07/20, 445 pobrań

Uchwała nr 27

z dnia 17.06.2020r. w sprawie opinii dotyczącej planu potrzeb remontowych UZ na rok 2020
pdf, 146.7K, 06/07/20, 458 pobrań

Uchwała nr 26

z dnia 17.06.2020r. w sprawie opinii dotyczącej budżetu UZ na rok 2020
pdf, 162.7K, 06/07/20, 453 pobrań

Uchwała nr 25

z dnia 17.06.2020r. w sprawie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego UZ na rok 2020
pdf, 140.7K, 06/07/20, 451 pobrań

Uchwała nr 24

z dnia 17.06.2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UZ za 2019 r.
pdf, 150.2K, 06/07/20, 444 pobrań

Uchwała nr 23

z dnia 17.06.2020r. w sprawie podziału zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym UZ za 2019 r.
pdf, 163.1K, 06/07/20, 444 pobrań

Uchwała nr 22

z dnia 17.06.2020r. w sprawie podziału zysku netto UZ za 2019 r.
pdf, 152.3K, 06/07/20, 447 pobrań

Uchwała nr 21

z dnia 17.06.2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UZ za 2019 r.
pdf, 228.2K, 06/07/20, 457 pobrań

Uchwała nr 20

z dnia 3.06.2020r. w sprawie wskazania kandydata na Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 160.5K, 06/07/20, 455 pobrań

Uchwała nr 19

z dnia 22.05.2020r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu o zaopiniowanie kandydata/kandydatów na Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 172.2K, 02/06/20, 525 pobrań

Uchwała nr 18

z dnia 14.05.2020r. w sprawie opinii dot. zmian w Statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 372.6K, 06/07/20, 452 pobrań

Uchwała nr 17

z dnia 27.04.2020r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 250K, 05/05/20, 465 pobrań

Uchwała nr 16A

z dnia 17.02.2020r. w sprawie opinii dot. zmian w Statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 126.7K, 06/07/20, 456 pobrań

Uchwała nr 16

z dnia 5.02.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dot. zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
pdf, 256.5K, 14/02/20, 481 pobrań

Uchwała nr 15

z dnia 5.02.2020r. w sprawie wniosku o zmianę Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 158.1K, 14/02/20, 472 pobrań

Rok 2019

Uchwała nr 14

z dnia 19.12.2019r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. oraz za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
pdf, 163.2K, 14/02/20, 465 pobrań

Uchwała nr 13

z dnia 19.12.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowizorium budżetowego na rok 2020
pdf, 132.5K, 14/02/20, 467 pobrań

Uchwała nr 12

z dnia 4.11.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 159.8K, 14/02/20, 491 pobrań

Uchwała nr 11

z dnia 4.11.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym
pdf, 234.2K, 14/02/20, 470 pobrań

Uchwała nr 10

z dnia 7.10.2019r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 206.1K, 28/10/19, 479 pobrań

Uchwała nr 9

z dnia 7.10.2019r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 301.1K, 28/10/19, 480 pobrań

Uchwała nr 8

z dnia 7.10.2019r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 182.6K, 28/10/19, 480 pobrań

Uchwała nr 7

z dnia 9.09.2019r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych rolnych stanowiących własność Uniwersytetu Zielonogórskiego położonych w obrębie nr 0009 miejscowości Kalsk dla dotychczasowego dzierżawcy Grzegorz Gról – Gospodarstwo Rolne
pdf, 353.2K, 28/10/19, 463 pobrań

Uchwała nr 6

z dnia 9.09.2019r., w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze Nowy Kisielin
pdf, 246K, 28/10/19, 472 pobrań

Uchwała nr 5

z dnia 9.09.2019r., w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zielonej Górze, ul. Ogrodowa 3b
pdf, 187.7K, 28/10/19, 468 pobrań

Uchwała nr 4

z dnia 9.09.2019r., w sprawie opinii dotyczącej zmiany w Statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 163.4K, 28/10/19, 487 pobrań

Uchwała nr 3

z dnia 4.06.2019r., w sprawie opinii dotyczącej statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 129.5K, 28/10/19, 474 pobrań

Załącznik do Uchwały nr 3 Rady Uczelni UZ

pdf, 443.7K, 28/10/19, 482 pobrań

Uchwała nr 1

z dnia 2.04.2019r., w sprawie opinii dotyczącej kandydatury na Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 131.2K, 28/10/19, 486 pobrań
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Rada Uczelni > Uchwały