Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Uchwały Rady Uczelni

Rok 2022

Uchwała nr 37

z dnia 20.09.2022r. w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wniesienia aportem do Spółki Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie zlokalizowanej przy ul Armii Krajowej 47 i 48 w Sulechowie
pdf, 298.1K, 26/09/22, 0 pobrań

Uchwała nr 37

z dnia 1.06.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kalsku
pdf, 790.4K, 23/06/22, 201 pobrań

Uchwała nr 36

z dnia 1.06.2022r. w sprawie opinii o planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Zielonogórskiego na 2022r.
pdf, 146.9K, 23/06/22, 178 pobrań

Plan rzeczowo-finansowy na 2022r.

załącznik do Uchwały nr 36 Rady Uczelni
pdf, 2.2M, 23/06/22, 185 pobrań

Uchwała nr 35

z dnia 1.06.2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2021r.
pdf, 151.9K, 23/06/22, 191 pobrań

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021

załącznik do Uchwały nr 35 Rady Uczelni
pdf, 1.9M, 23/06/22, 182 pobrań

Uchwała nr 34

z dnia 1.06.2022r. w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2021 r.
pdf, 163.6K, 23/06/22, 195 pobrań

Uchwała nr 33

z dnia 1.06.2022r. w sprawie podziału zysku netto Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2021 rok
pdf, 154.9K, 23/06/22, 178 pobrań

Uchwała nr 32

z dnia 1.06.2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2021r.
pdf, 233.7K, 23/06/22, 183 pobrań

Uchwała nr 31

z dnia 26.04.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 204.3K, 19/05/22, 273 pobrań

Uchwała nr 30

z dnia 26.04.2022r. w sprawie opinii dotyczącej zmian w Statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 674.7K, 19/05/22, 243 pobrań

Uchwała nr 29

z dnia 26.04.2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży lokalu użytkowego
pdf, 263.9K, 19/05/22, 243 pobrań

Uchwała nr 28

z dnia 26.04.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych
pdf, 249.1K, 19/05/22, 242 pobrań

Uchwała nr 27

z dnia 17.03.2022r. w sprawie opinii dotyczącej planu potrzeb remontowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2022
pdf, 154.7K, 25/03/22, 377 pobrań

ZESTAWIENIE POTRZEB REMONTOWYCH i KONSERWACYJNYCH OBIEKTÓW UZ NA ROK 2022

załącznik do Uchwały Rady Uczelni nr 27
pdf, 177K, 25/03/22, 335 pobrań

Uchwała nr 26

z dnia 17.03.2022r. w sprawie opinii dotyczącej planu inwestycyjnego Uniwersytetu zielonogórskiego na rok 2022
pdf, 159.9K, 25/03/22, 331 pobrań

Uchwała nr 25

z dnia 17.03.2022r. w sprawie opinii dotyczącej korekty planu potrzeb remontowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2021
pdf, 159.5K, 25/03/22, 380 pobrań

ZESTAWIENIE POTRZEB REMONTOWYCH i KONSERWACYJNYCH OBIEKTÓW UZ NA ROK 2021

załącznik do Uchwały Rady Uczelni nr 25
pdf, 181.1K, 25/03/22, 339 pobrań

Uchwała nr 24

z dnia 17.03.2022r. w sprawie opinii dotyczącej korekty planu inwestycyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2021
pdf, 159.8K, 25/03/22, 336 pobrań

Plan inwestycyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2021

załącznik do Uchwały Rady Uczelni nr 24
pdf, 152.4K, 25/03/22, 337 pobrań

Uchwała nr 23

z dnia 17.03.2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku 2021
pdf, 157.8K, 25/03/22, 331 pobrań

Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2021 roku

załącznik do Uchwały Rady Uczelni nr 23
pdf, 1.3M, 25/03/22, 378 pobrań

Uchwała nr 22

z dnia 25.01.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 190.6K, 25/03/22, 340 pobrań

Rok 2021

Uchwała nr 21

z dnia 14.12.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowizorium budżetowego na rok 2022
pdf, 154.7K, 11/01/22, 514 pobrań

Uchwała nr 20

z dnia 14.12.2021r. w sprawie opinii dotyczącej zmian w statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 153.6K, 11/01/22, 471 pobrań

Uchwała nr 19

z dnia 29.11.2021r. w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wniesienia aportem do Spółki Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej 47 i 48 w Sulechowie
pdf, 317.6K, 11/01/22, 521 pobrań

Uchwała nr 18

z dnia 29.11.2021r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego
za okres 01.01.2021r.-31.12.2021r. oraz za okres 01.01.2022r.-31.12.2022r.
pdf, 182.3K, 11/01/22, 497 pobrań

Uchwała nr 17

z dnia 14.10.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 226.7K, 15/10/21, 687 pobrań

Uchwała nr 16

z dnia 14.10.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 213.2K, 15/10/21, 631 pobrań

Uchwała nr 15

z dnia 14.10.2021r. w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej użyczenia nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 269.2K, 15/10/21, 632 pobrań

Uchwała nr 14

z dnia 6.07.2021r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 169.6K, 15/10/21, 676 pobrań

Uchwała nr 13

z dnia 23.06.2021r. w sprawie opinii dotyczącej planu inwestycyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2021
pdf, 157.2K, 30/06/21, 813 pobrań

Plan inwestycyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2021

Załącznik do uchwały nr 13 Rady Uczelni, aktualizacja 21.05.2021r.
pdf, 155K, 08/07/21, 868 pobrań

Uchwała nr 12

z dnia 23.06.2021r. w sprawie opinii dotyczącej planu potrzeb remontowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2021
pdf, 158.5K, 30/06/21, 844 pobrań

Zestawienie potrzeb remontowych i konserwacyjnych obiektów UZ na rok 2021

Załącznik do uchwały nr 12 Rady Uczelni, aktualizacja 21.05.2021r.
pdf, 209.2K, 08/07/21, 801 pobrań

Uchwała nr 11

z dnia 23.06.2021r. w sprawie opinii dotyczącej zarządzania gospodarka finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 156.2K, 30/06/21, 879 pobrań

Zasady gospodarki finansowej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Załącznik do uchwały nr 11 Rady Uczelni, marzec 2021
pdf, 1M, 08/07/21, 800 pobrań

Uchwała nr 10

z dnia 23.05.2021r. w sprawie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2021
pdf, 155.5K, 30/06/21, 849 pobrań

Plan rzeczowo-finansowy na 2021r.

Załącznik do uchwały nr 10 Rady Uczelni
pdf, 1.7M, 08/07/21, 848 pobrań

Uchwała nr 9

z dnia 23.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2020 rok
pdf, 161.8K, 30/06/21, 802 pobrań

Uchwała nr 8

z dnia 23.05.2021r. w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2020 rok
pdf, 167.9K, 30/06/21, 843 pobrań

Uchwała nr 7

z dnia 23.06.2021r. w sprawie podziału zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2020 rok
pdf, 171.1K, 30/06/21, 808 pobrań

Uchwała nr 6

z dnia 23.06.2021r. w sprawie podziału zysku netto Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2020 rok
pdf, 166.3K, 30/06/21, 800 pobrań

Uchwała nr 5

z dnia 26.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2020 rok
pdf, 239.9K, 30/06/21, 805 pobrań

Uchwała nr 4

z dnia 27.05.2021r. w sprawie opinii dotyczącej projektu Strategii Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 164.8K, 01/06/21, 896 pobrań

Projekt Strategii Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2021-2030

Załącznik do Uchwały nr 4 Rady Uczelni z dnia 27.05.2021r.
pdf, 748.8K, 01/06/21, 918 pobrań

Uchwała nr 3

z dnia 21.04.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci gruntowej zabudowanej syanowiącej własność Uniwrsytetu Zielonogórskiego
pdf, 255.3K, 23/04/21, 912 pobrań

Uchwała nr 2

z dnia 21.04.2021r. w sprawie opinii dotyczącej zmian w Statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 1.1M, 23/04/21, 912 pobrań

Uchwała nr 1

z dnia 17.02.2021r. w sprawie opinii dotyczącej kandydatury na Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 156.9K, 23/04/21, 915 pobrań

Rok 2020

Uchwała nr 41

z dnia 9.12.2020r. w sprawie przyjecia sprawozdania z działalnosci Rady Uczelni w roku 2019 i 2020
pdf, 134.7K, 18/12/20, 901 pobrań

Uchwała nr 40

z dnia 9.12.2020r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2020-2024
pdf, 207.2K, 18/12/20, 915 pobrań

Uchwała nr 39

z dnia 9.12.2020r. w sprawie opinii dotyczącej prowizorium budżetowego na rok 2021
pdf, 141K, 18/12/20, 945 pobrań

Uchwała nr 38

z dnia 9.12.2020r. w sprawie opinii dotyczącej korekty planu inwestycyjnego Uniwersytetu Zielonogorskiego na rok 2020
pdf, 151.9K, 18/12/20, 946 pobrań

Uchwała nr 37

z dnia 27.08.2020r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2020-2024
pdf, 146.6K, 18/12/20, 957 pobrań

Uchwała nr 36

z dnia 6.07.2020r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2020-2024
pdf, 162.8K, 18/12/20, 943 pobrań

Uchwała nr 35

z dnia 24.06.2020r. w sprawie podziału zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym UZ za 2019 r.
pdf, 160.3K, 06/07/20, 1000 pobrań

Uchwała nr 34

z dnia 24.06.2020r. w sprawie podziału zysku netto UZ za 2019 r.
pdf, 154.8K, 06/07/20, 948 pobrań

Uchwała nr 33

z dnia 24.06.2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UZ za 2019 r.
pdf, 231.3K, 06/07/20, 915 pobrań

Uchwała nr 32

z dnia 17.06.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
pdf, 274.9K, 06/07/20, 910 pobrań

Uchwała nr 31

z dnia 17.06.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność UZ
pdf, 274.7K, 06/07/20, 980 pobrań

Uchwała nr 30

z dnia 17.06.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność UZ
pdf, 223.9K, 06/07/20, 936 pobrań

Uchwała nr 29

z dnia 17.06.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie skarbowymi papierami wartościowymi – obligacjami
pdf, 201.4K, 06/07/20, 902 pobrań

Uchwała nr 28

z dnia 17.06.2020r. w sprawie opinii dotyczącej planu inwestycyjnego UZ na rok 2020
pdf, 141.5K, 06/07/20, 935 pobrań

Uchwała nr 27

z dnia 17.06.2020r. w sprawie opinii dotyczącej planu potrzeb remontowych UZ na rok 2020
pdf, 146.7K, 06/07/20, 968 pobrań

Uchwała nr 26

z dnia 17.06.2020r. w sprawie opinii dotyczącej budżetu UZ na rok 2020
pdf, 162.7K, 06/07/20, 959 pobrań

Uchwała nr 25

z dnia 17.06.2020r. w sprawie opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego UZ na rok 2020
pdf, 140.7K, 06/07/20, 940 pobrań

Uchwała nr 24

z dnia 17.06.2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UZ za 2019 r.
pdf, 150.2K, 06/07/20, 887 pobrań

Uchwała nr 23

z dnia 17.06.2020r. w sprawie podziału zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym UZ za 2019 r.
pdf, 163.1K, 06/07/20, 917 pobrań

Uchwała nr 22

z dnia 17.06.2020r. w sprawie podziału zysku netto UZ za 2019 r.
pdf, 152.3K, 06/07/20, 899 pobrań

Uchwała nr 21

z dnia 17.06.2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UZ za 2019 r.
pdf, 228.2K, 06/07/20, 969 pobrań

Uchwała nr 20

z dnia 3.06.2020r. w sprawie wskazania kandydata na Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 160.5K, 06/07/20, 903 pobrań

Uchwała nr 19

z dnia 22.05.2020r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu o zaopiniowanie kandydata/kandydatów na Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 172.2K, 02/06/20, 985 pobrań

Uchwała nr 18

z dnia 14.05.2020r. w sprawie opinii dot. zmian w Statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 372.6K, 06/07/20, 943 pobrań

Uchwała nr 17

z dnia 27.04.2020r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 250K, 05/05/20, 906 pobrań

Uchwała nr 16A

z dnia 17.02.2020r. w sprawie opinii dot. zmian w Statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 126.7K, 06/07/20, 960 pobrań

Uchwała nr 16

z dnia 5.02.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dot. zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
pdf, 256.5K, 14/02/20, 939 pobrań

Uchwała nr 15

z dnia 5.02.2020r. w sprawie wniosku o zmianę Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 158.1K, 14/02/20, 920 pobrań

Rok 2019

Uchwała nr 14

z dnia 19.12.2019r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. oraz za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
pdf, 163.2K, 14/02/20, 968 pobrań

Uchwała nr 13

z dnia 19.12.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowizorium budżetowego na rok 2020
pdf, 132.5K, 14/02/20, 966 pobrań

Uchwała nr 12

z dnia 4.11.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 159.8K, 14/02/20, 929 pobrań

Uchwała nr 11

z dnia 4.11.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym
pdf, 234.2K, 14/02/20, 920 pobrań

Uchwała nr 10

z dnia 7.10.2019r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 206.1K, 28/10/19, 982 pobrań

Uchwała nr 9

z dnia 7.10.2019r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 301.1K, 28/10/19, 988 pobrań

Uchwała nr 8

z dnia 7.10.2019r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 182.6K, 28/10/19, 920 pobrań

Uchwała nr 7

z dnia 9.09.2019r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych rolnych stanowiących własność Uniwersytetu Zielonogórskiego położonych w obrębie nr 0009 miejscowości Kalsk dla dotychczasowego dzierżawcy Grzegorz Gról – Gospodarstwo Rolne
pdf, 353.2K, 28/10/19, 941 pobrań

Uchwała nr 6

z dnia 9.09.2019r., w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze Nowy Kisielin
pdf, 246K, 28/10/19, 965 pobrań

Uchwała nr 5

z dnia 9.09.2019r., w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zielonej Górze, ul. Ogrodowa 3b
pdf, 187.7K, 28/10/19, 928 pobrań

Uchwała nr 4

z dnia 9.09.2019r., w sprawie opinii dotyczącej zmiany w Statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 163.4K, 28/10/19, 996 pobrań

Uchwała nr 3

z dnia 4.06.2019r., w sprawie opinii dotyczącej statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 129.5K, 28/10/19, 913 pobrań

Załącznik do Uchwały nr 3 Rady Uczelni UZ

pdf, 443.7K, 28/10/19, 988 pobrań

Uchwała nr 1

z dnia 2.04.2019r., w sprawie opinii dotyczącej kandydatury na Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 131.2K, 28/10/19, 998 pobrań
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Rada Uczelni > Uchwały