Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Skład osobowy Senatu

Zgodnie z § 18 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego w skład Senatu
wchodzą:

  1. Rektor jako przewodniczący,
  2. Prorektorzy,
  3. Dziekani,
  4. 19 przedstawicieli z grupy prof. i dr hab.,
  5. 13 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
  6. 2 wybranych przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  7. 13 przedstawicieli ( 12+1) studentów i doktorantów.

 

Skład Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2016/2020

Rektor i prorektorzy
1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Rektor
2. prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski Prorektor ds. Studenckich
3. prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Prorektor ds. Jakości Kształcenia
4. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ Prorektor ds. Rozwoju
5. prof. dr hab. Giorgi Melikidze Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Dziekani
1. dr hab. Barbara Literska, prof. UZ Wydział Artystyczny
2. dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
3. dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania
4. prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Wydział Fizyki i Astronomii
5. dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Wydział Humanistyczny
6. dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
7. dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
8. dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
9. dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Wydział Mechaniczny
10. prof. dr hab. Beata Gabryś Wydział Nauk Biologicznych 
11. dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
12. prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz Wydział Prawa i Administracji
Grupa prof. i dr hab.
1. dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ Wydział Artystyczny
2. dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ Wydział Artystyczny
3. dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
4. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
5. dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania
6. dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii
7. dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ Wydział Humanistyczny
8. prof. dr hab. Paweł Zimniak Wydział Humanistyczny
9. dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ Wydział Humanistyczny
10. dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ Wydział Humanistyczny
11. prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
12. dr hab. Robert Smoleński, prof. UZ Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
13. dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
14. prof. dr hab. Marian Nowak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
15. dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ Wydział Mechaniczny
16. dr hab. inż. Jacek Leluk, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych
17. dr hab. Jaroslaw Bąbka, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
18. dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
19. dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji
Grupa pozostałych nauczycieli akademickich
1. mgr Jacek Sajnóg Jednostki pozawydziałowe
2. mgr Mirosława Vierstra Wydział Artystyczny
3. dr inż. Anna Staszczuk Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
4. dr Zbigniew Binek Wydział Ekonomii i Zarządzania
5. dr Lidia Najder-Kozdrowska Wydział Fizyki i Astronomii
6. dr Tomasz Ratajczak Wydział Humanistyczny
7. dr inż. Anna Pławiak-Mowna Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
8. dr n. med. Paweł Jarmużek Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
9. dr Dorota Głazowska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
10. dr inż. Dariusz Michalski Wydział Mechaniczny
11. dr Jan Cichocki Wydział Nauk Biologicznych
12. dr Dorota Niewiedział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
13. dr Piotr Mysiak Wydział Prawa i Administracji
Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
1. inż. Franciszek Runiec  
2. mgr Kazimierz Mazur  
Grupa doktorantów i studentów
1.   doktorant
2. Liwia Litecka Wydział Artystyczny
3. Tetiana Yurkova Wydział Fizyki i Astronomii
4. Rafał Kozłowski Wydział Humanistyczny
5.   Wydział Mechaniczny
6. Kamil Zając Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
7.   Wydział Nauk Biologicznych
8.   Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
9. inż. Konrad Czech Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
10.   Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
11. Jędrzej Dragan Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
12. Dominika Masionek Wydział Prawa i Administracji
13. Radosław Janiak Wydział Ekonomii i Zarządzania

Stan na dzień 8 stycznia 2019 r.
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Skład osobowy Senatu
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT