Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Władze uczelni

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Zdjęcie portretowe Jego Magnificencji Rektora Tadeusza Kuczyńskiego w todze rektorskiej z gronostajami i łańcuchem z orłem

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Siedziba:
ul. Licealna 9,
65-417 Zielona Góra,
Rektorat, bud. A-18, pok. 9
Tel. 68 328 22 02
e-mail: Rektor@uz.zgora.pl

Biogram

Pion Rektora

Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

w_strzyzewski-PS.jpg

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Siedziba:
al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra,
Kampus B, pok. 102R
tel. 68 328 32 16, fax. 68 326 54 49
e-mail: ProrektorDS@uz.zgora.pl

Biogram

Pion Prorektora ds. Studenckich

Prorektor ds. Jakości Kształcenia prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

m_graczyk-2016.jpg

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

Siedziba:
ul. Licealna 9,
65-417 Zielona Góra,
Rektorat, bud. A-18, pok. 115
tel. 68 328 31 70, fax 68 328 32 12
e-mail: ProrektorDJ@uz.zgora.pl

Biogram

Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Giorgi Melikidze

g_melikidze-2016.jpg

prof. dr hab. Giorgi Melikidze

Siedziba:
ul. Licealna 9,
65-417 Zielona Góra,
Rektorat, bud. A-18, pok. 108,
tel. 68 328 32 90, fax. 68 328 32 98
e-mail: ProrektorDN@uz.zgora.pl

Biogram

Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ

a_pieczynski-PR2.jpg

dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ

Siedziba:
ul. Licealna 9,
65-417 Zielona Góra,
Rektorat, bud. A-18, pok. 103
tel. 68 328 22 05, fax. 68 327 03 82
e-mail: ProrektorDR@uz.zgora.pl
 

Biogram

Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel

m_zabel-2020.jpg

prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel

Siedziba:
Collegium Medicum ul. Zyty 28,
65-046 Zielona Góra,
pok. 108-109
tel. 68 328 31 05
e-mail: biurodziekana@cm.uz.zgora.pl
 

Biogram

Collegium Medicum

DZIEKANI

dr hab. Barbara Literska, prof. UZ

Dziekan Wydziału Artystycznego UZ

b_literska-2016.jpg

dr hab. Barbara Literska, prof. UZ

Biogram

Strona Wydziału

dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ

Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ

dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ

Biogram

Strona Wydziału

dr hab. Piotr Kułyk, prof. UZ

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ

p_kulyk-2016.jpg

dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ

Biogram

Strona Wydziału

dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

Dziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

m_mrugalski-2016.jpg

dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

Biogram

Strona Wydziału

prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii UZ

a_drzewinski-2016.jpg

prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Biogram

Strona Wydziału

dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ

Dziekan Wydziału Humanistycznego UZ

dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ

dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ

Biogram

Strona Wydziału

dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ

Dziekan Collegium Medicum

dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ

dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ

Biogram

Strona Wydziału

dr Robert Dylewski

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

dr Robert Dylewski

dr Robert Dylewski

Biogram

Strona Wydziału

dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ

s_klos.jpg

dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Biogram

Strona Wydziału

prof. dr hab. Beata Gabryś

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UZ

b_gabrys-2016.jpg

prof. dr hab. Beata Gabryś

Biogram

Strona Wydziału

dr Jarosław Wagner

Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ

dr Jarosław Wagner

dr Jarosław Wagner

Biogram

Strona Wydziału

prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

h_paluszkiewicz-2018-2.jpg

prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

Biogram

Strona Wydziału

doc. dr inż. Julian Jakubowski

Dziekan Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

j_jakubowski-2018.jpg

doc. dr inż. Julian Jakubowski

Biogram

Strona Wydziału

mgr inż. Katarzyna Łasińska

Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego

k_lasinska-2015.jpg

mgr inż. Katarzyna Łasińska

Biogram

Pion Kanclerza
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Władze uczelni > Władze uczelni
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2018 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT