Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL | EN

Zespół Antykryzysowy

KOMUNIKATY ZESPOŁU ANTYKRYZYSOWEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO


Numer komunikatu Data publikacji Dotyczy Link do komunikatu Linki do Załączników do komunikatu Opis załącznika/załączników

Komunikat nr 7/2022

2022-03-30

Komunikat dot. tymczasowego zawieszenia "Zasad funkcjonowania UZ w okresie zagrożenia epidemicznego"

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 6/2022

2022-03-28

Komunikat dot. zniesienia niektórych obostrzeń związanych z pandemią

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 5/2022

2022-03-14

Komunikt dot. przywrócenia na Uczelni tradycyjnego trybu pracy i działania obiektów uczelni

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 4/2022

2022-03-10

Komunikat dot. przywrócenia tradycyjnych zasad zakwaterowania w Domach Studenckich

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 3/2022

2022-02-25

Komunikat dot. znienienia niektórych obostrzeń, w tym powórt do systemu pracy stacjonanrnej na UZ

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 2/2022

2022-02-03

Komunikat dot. obowiązującego systemu pracy administracji na UZ

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 1/2022

2022-01-21

Nowe zasady i wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego obowiązujące od 24.01.2022 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim

Pobierz komunikatZałącznik 1Formularz zgłoszenia odwiedzin w budynku

Komunikat nr 36/2021

2021-12-31

Komunikat dot. obywateli RP oraz cudzoziemców uprawnionych do udziału w Narodowym Programie Szczepień

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 35/2021

2021-12-20

Komunikat dot. zmniejszenia limitu gości do 30% w Ośrodkach Szkoleniowo - Wypoczynkowych UZ

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 34/2021

2021-12-13

Komunikat dot. wprowadzenia zmian w zasadach bezpieczeńswa przez Ministerstwo Zdrowia

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 33/2021

2021-12-02

Komunikta dot. zmniejszenia do 50% limitu gości w Ośrodkach Szkoleniowo- Wypoczynkowych UZ

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 32/2021

2021-11-30

Komunikat dot. wytycznych Ministerstwa Zdrowia w związku z pojawieniem się na świecie nowej, groźnej mutacji koronawirusa

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 31/2021

2021-11-30

Komunikat dot. skrócenia czasu oczekiwania na dawkę przypomninającą szczepionki przeciw Covid-19 dla osób powyżej 50-tego roku życia

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 30/2021

2021-11-30

Komunikat dot. aktualizacji wykazu pomieszczeń, które zostaną wykorzystane jako tymczasowe izolatoria w poszczególnych budynkach Uczelni

Pobierz komunikatZałącznik 1Wykaz pomieszczeń, w których uruchomiono tymczasowe izolatoria

Komunikat nr 29/2021

2021-11-26

Komunikat dot. możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 18-tego roku życia

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 28/2021

2021-11-16

Komunikat dot. zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w związku ze wzrostem napięcia sytuacji geopolitycznej

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 27/2021

2021-11-16

Komunikat dot. aktualizacji wykazu pomieszczeń, które zostaną wykorzystane jako tymczasowe izolatoria w poszczególnych budynkach Uczelni

Pobierz komunikatZałącznik 1Wykaz pomieszczeń, w których uruchomiono tymczasowe izolatoria

Komunikat nr 26/2021

2021-11-16

Komunikat dot. ograniczenia w przemieszczaniu się w budynkach UZ, komunikacji wewnętrznej oraz organizacji spotkań na terenie Uczelni

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 25/2021

2021-11-09

Komunikat dotyczący kar dyscyplinarnych i administracyjnych za ukrywanie skierowania na kwarantannę lub pozytywnego wyniku testu na koronawirusa

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 24/2021

2021-11-02

Komunikat dotyczący podtrzymania w całości zasad funkcjonowania UZ w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 opublikowane komunikatem ZA nr 23

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 23/2021

2021-10-22

Komunikat dotyczący podtrzymania w całości zasad funkcjonowania UZ w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 22/2021

2021-09-30

Komunikat dotyczący zasad funckjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego w okresie zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19

Pobierz komunikatZałącznik 1Zasady funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19

Komunikat nr 21/2021

2021-09-07

Komunikat dotyczący harmonogramu pracy Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 20/2021

2021-08-20

Komunikat dot. przestrzegania zasad w związaku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez społeczność akademicką

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 19/2021

2021-08-20

Komunikat dot. zakwaterowania w Domach Studenta

Pobierz komunikatZałącznik 1Ankieta dotycząca SARS-CoV-2

Komunikat nr 18/2021

2021-06-28

Nowe wytyczne dotyczące zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa

Pobierz komunikatZałącznik 1Oświadczenie dot. dobrowolnego przekazania pracodawcy informacji o kompletnym szczepieniu przeciw Covid-19

Komunikat nr 16/2021

2021-06-08

Komunikat w sprawie uruchomienia punktu szczepień Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prosimy o wypełnienie ankiety - link w załączniku

Pobierz komunikatZałącznik 1Link do ankiety

Komunikat nr 15/2021

2021-05-28

Komunikat w sprawie uruchomienia punktu szczepień Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 14/2021

2021-05-28

Wznowienie funkcjonowania Ośrodków Wypoczynkowych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pobierz komunikatZałącznik 1Zalecenie związane z przywróceniem w ograniczonym zakresie funkcjonowania Ośrodków Wypoczynkowych UZ
Załącznik 2Wniosek o przydział miejsc w Ośrodku Wypoczynkowym UZ

Komunikat nr 13/2021

2021-05-28

Komunikat dotyczący zasad zakwaterowania w Domach Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego studentów odbywających praktyki zawodowe

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 12/2021

2021-05-19

Komunikat dotyczący funkcjonowania uczleni od 24 maja do 30 września 2021 r.

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 11/2021

2021-05-14

Apel do pracowników, doktorantówi studentów o aktywne działania zmierzające do zaszczepienia się

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 10/2021

2021-05-14

Aktualizacja wykazu pomieszczeń, które zostaną wykorzystane jako tymczasowe izolatoria w poszczególnych budynkach UZ

Pobierz komunikatZałącznik 1Wykaz pomieszczeń, w których uruchomiono tymczasowe izolatoria

Komunikat nr 09/2021

2021-03-19

Aktualizuje się i podaje do wiadomości wykaz pomieszczeń, które zostaną wykorzystane jako tymczasowe izolatoria w poszczególnych budynkach uczelni

Pobierz komunikatZałącznik 1Wykaz pomieszczeń, w których uruchomiono tymczasowe izolatoria

Komunikat nr 08/2021

2021-03-19

W związku z rozszerzeniem obostrzeń na całą Polskę Ośrodek Wypoczynkowy UZ w Karłowie zostaje wyłączony z użytkowania do odwołania

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 07/2021

2021-03-15

W związku z objęciem czerwoną strefą województwa lubuskiego Biblioteka Uniwersytecka ogranicza tradycyjne usługi biblioteczne do wypożyczeń i zwrotów oraz zawiesza dostęp do tymczasowej czytelni i strefy wolnego dostępu

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 06/2021

2021-03-12

W związku z objęciem czerwoną strefą województwa lubuskiego Ośrodki Wypoczynkowe w Lubiatowie i Łagowie zostają wyłaczone z użytkowania do odwołania

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 05/2021

2021-03-12

Członkowie społeczności akademickiej zobowiązani są do odpowiedzialnego i prawidłowego przestrzegania wszystkich zasad i wytycznych dotyczących reżimu sanitarngo zawartych w Planie przywracania funkcjonowania uczelni

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 04/2021

2021-03-12

W związku z objęciem czerwoną strefą woj. lubuskiego wszystkie dotychczasowe ograniczenia i obostrzenia publikowane w komuniktach nadal obowiązują bez wyjątków.

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 03/2021

2021-03-05

W związku z przypadkiem zachorowania z powodu wirusa SARS-CoV-2 Ośrodek Wypoczynkowy w Karłowie zostaje wyłączony z użytkowania do 28.03.20201 r.

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 02/2021

2021-03-02

Utrzymanie dotychczaswych obostrzeń związanych ze stanem epidemiologicznym

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 01/2021

2021-02-17

Wznowienie funkcjonowania Ośrodków Wypczynkowych UZ

Pobierz komunikatZałącznik 1Zalecenia zwiazanie z przywróceniem w ograniczonym zakresie funkcjonowania Ośrodków Wypoczynkowych UZ
Załącznik 2Wniosek o przydział miejsc w Ośrodku Wypoczynkowym UZ

Komunikat nr 37/2020

2020-12-29

Przedłużenie do 17 stycznia 2021 r. wytycznych i obowiązków w funkcjonowaniu uczelni w związku z pandemią SARS-CoV-2

Pobierz komunikatZałącznik 1

Komunikat nr 36/2020

2020-11-30

Obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie uczelni, w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż 1 osoba

Pobierz komunikatZałącznik 1

Komunikat nr 35/2020

2020-11-05

Aktualizacja wykazu pomieszczeń, które zostaną wykorzystane jako tymczasowe izolatoria w poszczególnych budynkach UZ

Pobierz komunikatZałącznik 1Wykaz pomieszczeń, w których uruchamiane będą tymczasowe izolatoria (pdf)

Komunikat nr 34/2020

2020-10-28

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych na tymczasowe izolatoria w poszczególnych budynkach uczelni

Pobierz komunikatZałącznik 1Wykaz pomieszczeń, w których uruchamiane będą tymczasowe izolatoria (pdf)

Komunikat nr 33/2020

2020-10-22

Informowanie pracodawcy przez pracownika o skierowaniu do testowania naobecność wirusa Sars-CoV-2 osób, z którymi zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 32/2020

2020-10-19

Ważność legitymacji studenckich, doktorantów oraz nauczycieli akademickich

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 31/2020

2020-10-12

Wydawanie legitymacji studenckich

Pobierz komunikatZałącznik 1Harmonogram przyjęć studentów odbierających

Komunikat nr 30/2020

2020-10-08

Do budynków UZ mogą wchodzić jedynie osoby w nich pracujące

Pobierz komunikatZałącznik 1Formularz odwiedzin w budynku (docx)

Komunikat nr 29/2020

2020-10-07

Możliwość czasowego zawieszenia przez dziekana zajęć w trybie tradycyjnym prowadzonych na wydziale

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 28/2020

2020-10-07

Przestrzeganie zasad dot. reżimu sanitarnego zawartcyh w Planie przywracania funkcjonowania uczelni i komunikatach Zespołu Antykryzysowego UZ

Pobierz komunikatZałącznik 1Plan przywracania funkcjonowania uczelni z dnia 07.10.2020 r. (pdf)

Komunikat nr 27/2020

2020-10-06

Zasady doręczania do Uczelni prac dyplomowych

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 26/2020

2020-09-24

Obowiązek stosowania się do zaleceń organizacyjnych wskazanych w Planie przywracania funkcjonowania uczelni

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 25/2020

2020-09-03

Wprowadzenie uaktualnionej wersji Planu funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pobierz komunikatZałącznik 1Plan przywracania funkcjonowania uczelni z dnia 03.09.2020 r. (pdf)

Komunikat nr 24/2020

2020-06-29

Przywrócenie z dniem 1 lipca br. świadczenia pracy na terenie uczelni przez wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wszystkich jednostek

Pobierz komunikatZałącznik 1Grafik pracy (Excel)

Komunikat nr 23/2020

2020-06-12

Wznowienie, w ograniczonym zaleceniem GIS i Minsterstwa Rozwoju zakresie, funkcjonowania Ośrodków Wypoczynkowych UZ

Pobierz komunikatZałącznik 1Zalecenie związane z przywróceniem w ograniczonym zakresie funkcjonowania Ośrodków Wypoczynkowych UZ (pdf)

Komunikat nr 22/2020

2020-06-04

Zasady funkcjonowania Ośrodków Wypoczynkowych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 21/2020

2020-05-22

Przywracanie działalności uczelni od dnia 25 maja br.

Pobierz komunikatZałącznik 1Harmonogram pracy w miesiącu...2020 r. (docx)
Załącznik 2Wniosek o ustalenie trybu pracy pracownika technicznego(docx)

Komunikat nr 20/2020

2020-05-22

Wyposażenie pracowników przez pracodawcę w maseczki wielokrotnego użytku

Pobierz komunikatZałącznik 1Wniosek o wyposażenie pracowników przez pracodawcę w maseczki wielokrotnego użytku (docx)
Załącznik 2Potwierdzenie przekazania maseczek wielokrotnego użytku pracownikom wykonującym pracę na terenie zakładu pracy(docx)

Komunikat nr 19/2020

2020-04-28

Przywrócenie z dniem 25 maja br. możliwości świadczenia pracy przez pracowników

Pobierz komunikatZałącznik 1Plan przywracania funkcjonowania uczelni z dnia 15.05.2020 r. (pdf)
Załącznik 2Wymogi GIS (pdf)

Komunikat nr 18/2020

2020-04-28

Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dot. przedłużenia zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 24 maja br.

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 17/2020

2020-04-24

Zawieszenie funkcjonowania uczelni do dnia 30 kwietnia br.

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 16/2020

2020-04-15

Dostęp środków ochrony osobistej dla pracowników UZ

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 15/2020

2020-04-09

Udostępnienie zamkniętych budynków uczelni dla pracowników

Pobierz komunikatZałącznik 1Wniosek o wyrażenie zgody na wejście do budynku w okresie zagrożenia epidemiologicznego (pdf)

Komunikat nr 14/2020

2020-04-09

Przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 26 kwietnia br.

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 13/2020

2020-04-07

Dla mieszkańców Domów Studenckich UZ w sprawie obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie woj. Lubuskiego

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 12/2021

2020-04-02

Obowiązek do organizacji zabezpieczenia przez Kierowników Pionów i Jednostek Administracyjnych podległym pracownikom wykonującym pracę na terenie Uczelni poprzez zapewnienie środków ochronybezpośredniej

Pobierz komunikatZałącznik 1Wniosek o zaopatrzenie pracowników w środki ochrony bezpośredniej (pdf)

Komunikat nr 11/2020

2020-03-26

Zamknięcie budynków uczelni wraz z zawieszeniem pracy portierów

Pobierz komunikatZałącznik 1Wniosek o wyrażenie zgody na wejście do budynku w okresie zagrożenia epidemiologicznego (docx)

Komunikat nr 10/2020

2020-03-23

Przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 9/2020

2020-03-13

Zmiana trybu pracy jednostek administracyjnych UZ

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 8/2020

2020-03-12

Nakaz opuszczenia Domów Studenckich

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 7/2020

2020-03-12

Wznowienie realizacji nakazu opuszczenia Domów Studenckich

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 6/2020

2020-03-11

Wstrzymanie nakazu opuszczenia Domów Studenckich

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 5/2020

2020-03-11

Odwołanie wszystkich form zajęć dydaktycznych, kulturalnych i sportowych na UZ

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 4/2020

2020-03-10

Zakwaterowanie nowych osób w domach studenkich i odwiedzin

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 3/2020

2020-03-10

Ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników uczelni oraz obowiązku poinformowania pracodawcy o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 2/2020

2020-03-09

Zawiesznie do odwołania urczystości o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencji

Pobierz komunikat  

Komunikat nr 1/2020

07-03-2020

Zawieszenie wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UZ do/z krajów zagrożonych

Pobierz komunikat   Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Informacje o uczelni > Zespół Antykryzysowy